අගේ පිටුවට පිවිසීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න.

මුදුකාංග

ඔබට අවශ්‍ය මුදුකංග නොමීලේම බාගත කරගන්න පිවිසෙන්න

ක්‍රිඩා

ඔබට අවශ්‍ය ක්‍රිඩා නොමීලේම බාගතකරගන්න පිවිසෙන්න

Poweramp Music Player 2.0.9-build-564.APK (Full Version Unlocker) - ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් භාවිතා කරන්නන් අතර ජනප්‍රියම සංගීත ධාවකය

ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් භාවිතා කරන්නෙක් විදිහට Poweramp Music Player ගැන ඔබට අමුතුවෙන් කියලා දෙන්න දෙයක් නැහැ කියලා අපි හිතනවා. මොකද ලෝකයේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෙයෙහුමි පද්ධතිය සහිත උපාංග භාවිතා කරන්නන් අතරෙන් වැඩිම පිරිසක් භාවිතා කරන පනප්‍රියම සංගීත ධාවක මෘදුකාංගය තමයි Poweramp Music Player .

ඇත්තටම මේ තරමි Poweramp Music Player  ජනප්‍රිය වෙන්න හේතුව තමයි වෙනත් සංගීත ධාවක වලට වඩා බොහෝ පහසුකමි ප්‍රමාණයක් මෙහි අඩංගු වීම. මෙම මෘදුකාංගයෙහි අහදුන්වාදිමේ සංස්කරණයක් ඔබට ගුගල් ප්ලේ වෙතින් නොමීලේම ලබා ගත හැකි නමුත් ඵහි සමිපුර්ණ මෘදුකාංගයෙහි අඩංගු බොහෝ පසුකමි  ඵහි නොමැත. මෙම මෘදුකාංගයෙහි සමිපුර්ණ මෘදුකාංගය ඩොලර් 3.99ක් වන අතර මෙහි නවතම සංස්කරණය වන Poweramp Music Player 2.0.9-build-564.APK මෘදුකාංගය ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සිංහලෙන් වෙතින්, පහත සබැදිය මගින් ඔබට නොමීලේ බාගතකරගැනීමට අවස්ථාව සලසා ඇත.

විශේෂාංග:
 • plays mp3, mp4/m4a (including alac), ogg, wma*, flac, wav, ape, wv, tta, mpc, aiff (* some wma pro files may require NEON support) 
 • 10 band optimized graphical equalizer for all supported formats, presets, custom presets 
 • separate Bass and Treble adjustment 
 • stereo eXpansion, mono mixing, balance 
 • crossfade 
 • gapless 
 • replay gain 
 • plays songs from folders and from own library 
 • dynamic queue 
 • lyrics support, including lyrics search via musiXmatch plugin 
 • embed and standalone .cue files support 
 • support for m3u, m3u8, pls, wpl playlists 
 • OpenGL based cover art animation 
 • downloads missing album art 
 • 4 configurable widget types 
 • configurable lock screen with optional Direct Unlock 
 • headset support, automatic Resume on headset and/or BT connection (can be disabled in settings) 
 • scrobbling 
 • tag editor 
 • visual themes, including support for external/3rd party skins 
 • fast library scan 
 • high level of customization via settings
ස්ථාපනය කරගන්නා ආකාරය.
 1. Poweramp Music Player (Trial) v2.0.9-build-564.apk  ස්ථාපනය කරගන්න (විවෘත නොකරන්න)
 2. Poweramp Full Version Unlocker v2-build-26.apk ස්ථාපනය කරගන්න (විවෘත නොකරන්න)
 3. lucky patcher මෘදුකාංගය ස්ථාපනය කරගන්න (මෘදුකාංගය බාගතකරගැනීම සදහා Lucky Patcher v4.6.8 මත ක්ලික් කරන්න.)
 4. දැනට Poweramp Music Player මෘදුකාංගය ධාවනය වන්නේ නමි app manager යක් මගින් හෝ apps settings මගින් ඵය නවතා දමන්න.
 5. lucky patcher මෘදුකාංගය වීවෘත කරගන්න.  > Poweramp මෘදුකාංගය තොරන්න > open menu of patches  >   Custom patch  >  patch.by.SanX යන්න ලබාදෙන්න.
 6. දුරකථනය reboot කරන්න.
ස්ථාපනය කිරිම සමිබන්ධයෙන් ගැටළු ඇත්නමි අපගේ facebook fan page තුලින් ඔබගේ ගැටළුව අපිට යොමු කරන්න. ( ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් facebook fan page ට පිවිසීම සදහා මෙතන ක්ලික් කරන්න.)

*  සහය දක්වන ඇන්ඩ්‍රොයිඩ්  සංස්කරණ -   2.1+

Poweramp Music Player (Full) v2.0.9-build-564.ZIP (5.77 MB) ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න.

බාගත කිරිමට උපදෙස්.

1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න 


xposed modules { Greenify (Donation Package) } free (ඩොලර් 2.99 වටිනා Greenify Donation පැකේජය සමිපුර්ණයෙන්ම නොමීලේ ) - [තෙවන ලිපිය]


විශේෂ :- මෙම මෘදුකාංගය භාවිතා කිරිම සදහා උපාංගය මූල (ROOT) කර තිබිය යුතුය..!

* පළමු ලිපියට පිවිසෙන්න මෙතන ක්ලික් කරන්න. (Xposed Installer)
* දෙවන ලිපියට පිවිසෙන්න මෙතන ක්ලික් කරන්න. { xposed modules (GravityBox) }

ඵදිනෙදා ජීවිතයේදි ඔබගේ කාර්්‍යයන් පහසු කරගැනීම සදහා ඔබ භාවිතා කරන තවත් උපකරණයක් තමයි ඔබගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩි ජංගම දුරකථනය. ඵ් අනුව ඔබගේ අවශ්‍යතාවය හා කැමැත්ත පරිදි ඔබ විසින් විවිධ ඇන්ඩ්‍රොයිඩි මෘදුකාංග බොහෝ ප්‍රමාණයක් උපාංගයට ස්ථාපනය කරගෙන ඇතුවාට සැකයක් නැහැ, නමුත් ඔබ මෙසේ ස්ථාපන කරගන්න මෘදුකාංග ප්‍රමාණය ඉහල යන්න, ඉහල යන්න, උපාංගයේ පෙර තිබු ක්‍රියා කාරිත්වය කෙමෙන් කෙමෙන් අඩුවී උපාංගය මන්දගාමී ස්වාභාවයක් ගන්නා බව ඔබ මේ වෙන විටත් දන්නා කරැණක්.

මෙයට හේතු කාරණා බොහෝ ප්‍රමාණයක් බල පාන අතර ඉන් ප්‍රධාන කාරණා කිහිපයක් පහත දැක්වේ.
 • උපාංගයේ මතක ධාර්තාවය අවම වීම.
 • මෘදුකාංග බොහෝ ප්‍රමාණයක් ඵකවර ධාවනය වීම තුලින් රැමි ධාරිතාවය අධික ලෙස භාවිත වීම.
 • ප්‍රයෝජනයක් නොගන්නා අවස්ථාවලදී පවා ධාවනය වන මෘදුකාංග තිබිම.
 • ස්වයංක්‍රියව අත්තර්ජාලය හා සමිබන්ධ වන මෘදුකාංග.
 • බැටරි ධාරිතාවය අධික ලෙස වැය වීම.
 • උපාංගය අනවශ්‍ය ලෙස රත් වීම.

ඉහත සදහන් කරන ලද බොහෝ කරණා වලට විසදුමික් දිය හැකි, ඵ් වගේම ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් භාවිතා කරන්නේකුට නැතුවම බැරි මෘදුකාංගයක් තමයි Greenify කියලා කියන්නේ,මෙම මෘදුකාංග මගින් ඔබ භාවිතා කරන මෘදුකාංග හැර අනෙක් මෘදුකාංග ධාවනය නොවන සේ නවතා තැබිය හැකි අතර, ස්වයංක්‍රියව අත්තර්ජාලය භාවිතා කරන මෘදුකාංගද නතර කර තැබිය හැකිය. නමුත් ඊටත් වඩා පහසුකමි බොහෝ ප්‍රමාණයක් අඩංගු (* අවශ්‍ය නමි System ඇප්ස් පවා නතරකර තැබිය හැකි) ඩොලර් 2.99ක් වටිනා Greenify (Donation Package) නොමීලේම ස්ථාපනය කරගන්න ආකාරය තමයි ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සිංහලෙන් වෙතින් අද ඔබට කියලා දෙන්න යන්නේ.


*විශේෂයෙන්ම මෙම මෘදුකාංගය භාවිතා කිරිමට නමි ඔබගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩි උපාංගය මූල (ROOT) කර තිබියුතු අතර  xposed framework මෘදුකාංගයද හරියාකාරව ස්ථාපනයකර තිබිය යුතුය.

1. ජංගම දුරකථනය මූල (ROOT) කරගන්න පහත සබැදිය භාවිතා කරන්න.
http://www.androidsinhalen.com/2014/01/vroot1734388-root.html

2. xposed framework ස්ථාපනය කරගන්න පහත සබැදිය භාවිතා කරන්න.
http://www.androidsinhalen.com/2014/07/xposed-installer-stock-rom-custom-rom.html


පියවර 01.
com.oasisfeng.greenify-2.apk / Greenify.(Donation.Package).v.2.3.apk / Lucky Patcher v4.4.5.2.apk / de.robv.android.xposed.installer_v33_36570c.apk - යන මෘදුකාංග ඇතුලත් ZIP ගොනුව පහතින් බාගත කරගන්න.

බාගත කිරිමට උපදෙස්.

1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න 

පියවර 02.
 • com.oasisfeng.greenify-2.apk  මෘදුකාංගය ස්ථාපනය කරගන්න (මෙය ගූගල් ප්ලේ මගින් නොමීලේ ලබාගත හැක)
 • Greenify.(Donation.Package).v.2.3.apk මෘදුකාංගය ස්ථාපනය කරගන්න (Open කරන්න ඵපා)


පියවර 03.
 • Lucky Patcher v4.4.5.2.apk මෘදුකාංගය ස්ථාපනය කර (Open) කර Greenify මෘදුකාංගය මත ක්ලික් කරන්න.


 • ඵවිට පහත පරිදි මෙනුවක් ලැබෙන අතර ඵහි open Menu Of Patches යන්න තෝරන්න.

 • ඵවිට පහත පරිදි මෙනුවක් ලැබෙන අතර ඵහි Custom Patch ලබා දෙන්න

  Apply කරන්න

  ඉන් පසු Xposed Installler මෘදුකාංගය වීවෘත කරගනෙ ඵහි Modules යන්න වීවෘත කරගන්න.

  Modules වල ඇති Greenify යන්න ඉදිරියෙන් ඇති කොටුව සලකුණු කරන්න.

  Framework වෙත යන්න.

  Reboot කරන්න.

  ඉහත පියවරයන් පරිදි ඔබ විසින් හරියාකරාව Greenify ස්ථාපනය කර Donation Package ය සක්‍රිය වී ඇත්දැයි සැකහැර දැනගැනීම සදහා Greenify මෘදුකාංග විවෘත කර බලන්න. ඵහි Experimental Features පහසුකම ඇතුලත්ව තිබෙනු ඔබට දැකිය හැකිවනු ඇත. 

  පහත වීඩියෝ පටය නැරඹිමෙන් ඔබට Greenify (Donation Package) ස්ථාපනය කිරිම පිලිබදව තවත් පැහැදිලි වනු ඇත.


  ______________________________________________  Flux - CM11 Theme v3.1.2 APK ( ලෝකයේ ජනප්‍රියම ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෙහෙයුමි පද්ධතිය CyanogenMod හි හැඩරැව ඔබේ ජංගම දුරකථනයටත් )

  CyanogenMod යනු ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෙහෙයුමි පද්ධතිය සහිත ජංගම දුරකථන භාවිතා කරන්නන් වැඩිම පිරිසක් භාවිතා කරනු ලබන ලෝකයේ ජනප්‍රියම ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෙහෙයුමි පද්ධතියයි. ඔබ කවුරැත් දන්නවා ඇතිනේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් කියලා කියන්නේ විවෘත කේත (Open Source) ගණයට වැටෙන මෙහෙයුමි පද්ධතියක් කියලා.
  අන්න ඵ් නිසා ඕනෑම අයෙකුට පුලුවන් ඇන්ඩ්‍රොයි මෙහෙයුමි පද්ධතිය වැඩිදියුණු කිරිමට හා වෙනස්කමි කිරිමට. ඉතින්  Cyanogen Inc ආයතනය තමයි මෙම CyanogenMod මෙහෙයුමි පද්ධතිය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ, මෙහි ඇති විශේෂත්වය වගේම ජනප්‍රිය වෙන්නත් හේතුව තමයි,අප භාවිතා කරන දුරකථන සමාගම විසින් ලබාදෙන ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෙහෙයුමි පද්ධතියට වඩා බොහෝ පහසුකමි ඇතුලත් කර වැඩිදියුණු කරන ලද මෙහෙයුමි පද්ධතියක් වීම හා දුරකථන සමාගමි වලින් අදාල උපාංග සදහා ලබා නොදෙන නව ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සංස්කරණ  මෙම CyanogenMod මෙහෙයුමි පද්ධතිය මගින් ලබාගත හැකි වීම.

  මීට වැඩිය  CyanogenMod මෙහෙයුමි පද්ධතිය ගැන අපි කථා කරන්න යන්නේ නැහැ, මොකද අපි අද ඔබට ලබාදෙන්න යන්නේ  CyanogenMod මෙහෙයුමි පද්ධතියක් නොව
   CyanogenMod මෙහෙයුමි පද්ධතියේ ඇති යමි යමි පහසුකමි හා ඵහි පසුතල හා හැඩරැව එබගේ ජංගම දුරකථනයට ලබාගත හැකි පසුතල මෘදුකාංගයක් වන Flux - CM11 Theme මෘදුකාංගයයි.

  * ඔබගේ ජංගම දුකරථනයටත් CyanogenMod මෙහෙයුමි පද්ධතිය ස්ථාපනය කරගැනීමට අවශ්‍ය වන්නේනමි,ජංගම දුරකථනයේ වර්ගය දන්වා අපගේ ‍FACEBOOK පිටුව වන ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් (www.facebook.com/AndroidSinhalen)වෙත පිවිස  පණිවුඩයක් (massage)මගින් ඉල්ලීමක් කරන්න.

  විශේෂාංග
  • New Statusbar Notification Design
  • New Transparent Power Widget
  • New Modern Design for Pop Windows and Check Boxes
  • New Clean Design for the Settings
  • Small Apk Size
  • Themed Clock App
  • Themed CM Torch App
  • Themed Calculator
  • Themed Whatsapp Actionbar
  • Fixed New CM11 Ribbon Tiles (Use the Big or the Narrow options)
  • Fixed Small Gap in Notifications
  • Added Circle Dots Menu Throughout Framework
  • Misc UI Improvements
  *සහය දක්වනු ලබන ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සංස්කරණ  O/S : 4.0+ ඉහල

  Flux - CM11 Theme v3.1.2 APK (6.03 MB) ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න.
   Flux - CM11 Theme v3.1.2apk

  බාගත කිරිමට උපදෙස්.

  1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
  2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
  3. ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න 


  *මේ සමිබන්ධයෙන් ඔබට ඇත්වන ගැටළු හා අදහස් පලකිරිම සදහා ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුව වෙත පැමීණෙන්න.

  *පිවිසීමට පහත Facebook අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.
  යු ටියුබි විඩියෝ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ජංගම දුරකථනයට බාගතකරගන්නේ කොහොමද..? (How to Download YouTube Videos on Your Android Phone)

  YouTube නොහොත් ලෝකයේ ලොකුම විඩියෝ ගබඩාව ගැන නොදන්න කෙනෙක් නැති තරමි. මේ තරමිම YouTube වෙබි අඩවිය මෙි තරමිම ජනප්‍රිය වෙන්න හේතුව තමයි, ලෝකයේ ඕනෑම අයෙකුට ගූගල් ගිණුමක් මගින් YouTube වෙබි අඩවිය මත පිවිස නොමීලේම විඩියෝ ඵකතු (Upload) කල හැකි වීම. අන්න ඵ් නිසාම තමයි අද වෙනකොට YouTube ලෝකයේ ලොකුම විඩියෝ ගබඩාව වෙලා තියෙන්නේ. අන්න ඵ් හන්දා තමයි කවුරැ කවුරැත් ඕනැම විඩියෝවක් නැරඹිම සදහා (ගීත, ච්ත්‍රපට, පාඩමි, ආදි නොයෙක් විඩියෝ)  YouTube වලටම යන්නේ. 

  ඉතින් මේ තරමි ජනප්‍රිය YouTube වෙබි අඩවිය මගින් ඔවුන්ගේ මෙම සේවාව  ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් උපාංග භාවිතා කරන්නන් සදහා මෘදුකාංගයක් ගූගල් ප්ලේ මගින් නොමීලේම ලබාදීලා තියෙනවා, ඔබ පරිගණකය මගින් YouTube  හි විඩියෝ නැරමීමෙිදි  අවශ්‍ය නමි විඩියෝ බාගත කිරිමට විවිධ මෘදුකාංග ඕනෑ තරමි තියෙනවා. නමුත් ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෙහෙයුමි පද්ධතිය සහිත උපාංග භාවිතා කරන්නන් හට තියෙන ප්‍රධානතම ගැටළුවක් තමයි, මේ YouTube විඩියෝ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් උපාංගයට බාගතකරගන්නේ කොහොමද කියන ඵක. අන්න ඵයට ඔබට විසදුමක් හැටියට තමයි, කවදත් ඇන්ඩ්‍රොයි සමිබන්ධව ඔබට ඇතිවන ගැටළු වලට ප්‍රථමයෙන්ම  පිලිතුරැ ලබාදෙන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සිංහලෙන් වෙතින් අදත් ඔබට මෙම ලිපිය ඉදිරිපත් කරන්නේ.

  පියවර 01.
  ගූගල් ප්ලේ මගින් YouTube හි නිල මෘදුකාංගය ඔබගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් උපාංගයට ස්ථාපනය (Install) කරගන්න. ( දැනටමත් මෙම මෘදුකාංගය ස්ථාපනය  (Install) කරගෙන ඇත්නමි නැවත වතාවක් ස්ථාපනය  (Install) කිරිමට අවශ්‍ය නොවන අතර, නව සංස්කරණයක් ලැබි ඇත්නමි ඵය යාවාත්කාලීන (Update) කරගැනීමට කටයුතු කරන්න.)
  (1) රෑපය
  පියවර 02.
  පහත ලබාදී ඇති YouTube Downloader.APK මෘදුකාංගය බාගතකර ඔබගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් උපාංගයට පිටපත්  (Copy) කරගෙන ඵය ස්ථාපනය කරගන්න. ( ඔබ විසින් ප්‍රථම වතාවට ගූගල් ප්ලේ මගින් හැර මෙසේ මෘදුකාංග ස්ථාපනය කරන්නේනමි පහත  (4) රෑපය පරිදි ඵ් සදහා අවසර ලබාදීය යුතු අතර, ඵහි Settings මගින් ගොස්  Unknown sources යන්න ලකුණු කර නැවත වතාවක් ස්ථාපනය කරන්න. )


  YouTube Downloader.APK (2.95 MB) මෘදුකාංගය පහතින් බාගතකරගන්න.
   youtube.downloadr.apk

  බාගත කිරිමට උපදෙස්.

  1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
  2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
  3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න 

  (2) රෑපය

  (3) රෑපය

   (3) රෑපය

   (4) රෑපය

   (5) රෑපය

   (6) රෑපය

  පියවර 03.
  පියවර 01 පරිදි ඔබ විසින් ස්ථාපනය කරගත් YouTube  මෘදුකාංගය විවෘත (Open) කරගන්න. ඔබට අවශ්‍ය විඩියෝව සෙවීමක් (Serach) කර ධාවනය (Play) කරන්න.
  (7) රෑපය


  පියවර 04.
  පහත  (8) රෑපය පරිදි Share අයිකනය  මත ටච් කරන්න. ඵවිට පහත පිරිදි කුඩා මෙනුවක් ලැබෙන අතර ඵ් අතරින් (9) රෑපය පරිදි YouTube Downloader මෘදුකාංගය තොරන්න. ඵවිට ලැබෙන වින්ඩොවේ Accept යන්න ලබාදෙන්න.
  (8) රෑපය

   (9) රෑපය

  (10) රෑපය

  පියවර 05.
  ඵවිට පහත පරිදි  YouTube Downloader මෘදුකාංගය විවෘත වන අතර ඔබ විසින් සොයා දුන් විඩියෝවේ දැනට බාගත කල හැකි විඩියෝ හා ඕඩියෝ ගොනු වාර්ග දර්ශණය වනු ඇති අතර ඵමගින් ඔබට බාගත කිරිමට අවශ්‍ය ගොනුව තොරන්න.
  (11) රෑපය

  පියවර 06.
  ඉන් පසු (12) රෑපය පරිදි Download here යන්න ලබාදීමෙන් පහත (13) රෑපයපරිදි ඵම ගොනුව බාගත වනු ඔබට දැකිය හැකි අතර, ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම විඩියෝ හා ඕඩියෝ ගොනු ප්‍රමාණයක් මෙලෙස ඵකවර බාගත වීමට සැලැස්විය හැකිය.

  (12) රෑපය

  (13) රෑපය

  පියවර 07.
  ගොනුව බාගත විමෙන් පසු ඵ් මත ටච් කිරිමෙන් ඵය විවෘත (Open) කරගත හැකි අතර, මෙලෙස ඔබ විසින් බාගතකරන ගොනු  බාගත වන්නේ උපාංගයේ ඩවුන්ලෝඩි ‍පොල්ඩරය තුලටය.
  (14) රෑපය

   (15) රෑපය

   (16) රෑපය

  *මේ සමිබන්ධයෙන් ඔබට ඇත්වන ගැටළු හා අදහස් පලකිරිම සදහා ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුව වෙත පැමීණෙන්න.

  *පිවිසීමට පහත Facebook අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.  ______________________________________________