ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සිංහලෙන් ඇප්ලිකේෂනය පිලිබදව ඔබගේ අදහස් Comment ලෙස play store හි සටහන් කරන්නේ නමි ඉතා අගයකොට සලකමී.

මුදුකාංග

ඔබට අවශ්‍ය මුදුකංග නොමීලේම බාගත කරගන්න පිවිසෙන්න

ක්‍රිඩා

ඔබට අවශ්‍ය ක්‍රිඩා නොමීලේම බාගතකරගන්න පිවිසෙන්න

Poweramp Music Player (Full) v2.0.10-build-570-play APK (ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් භාවිතා කරන්නන් අතර ජනප්‍රියම සංගීත ධාවකය)

ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් භාවිතා කරන්නෙක් විදිහට Poweramp Music Player ගැන ඔබට අමුතුවෙන් කියලා දෙන්න දෙයක් නැහැ කියලා අපි හිතනවා. මොකද ලෝකයේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෙයෙහුමි පද්ධතිය සහිත උපාංග භාවිතා කරන්නන් අතරෙන් වැඩිම පිරිසක් භාවිතා කරන, ඵ් වගේම ජනප්‍රියම සංගීත ධාවක මෘදුකාංගය තමයි Poweramp Music Playerය කියලා කියන්නේ.

ඇත්තටම මේ තරමි Poweramp Music Player  ජනප්‍රිය වෙන්න හේතුව තමයි වෙනත් සංගීත ධාවක වලට වඩා බොහෝ පහසුකමි ප්‍රමාණයක් මෙහි අඩංගු වීම. මෙම මෘදුකාංගයෙහි අහදුන්වාදිමේ සංස්කරණයක් ඔබට ගුගල් ප්ලේ වෙතින් නොමීලේම ලබා ගත හැකි නමුත් ඵහි සමිපුර්ණ මෘදුකාංගයෙහි අඩංගු බොහෝ පසුකමි  ඵහි නොමැත. මෙම මෘදුකාංගයෙහි සමිපුර්ණ මෘදුකාංගය ඩොලර් 3.99ක් වන අතර මෙහි නවතම සංස්කරණය වන Poweramp Music Player (Full) v2.0.10-build-565 APK මෘදුකාංගය ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සිංහලෙන් වෙතින්, පහත සබැදිය මගින් ඔබට නොමීලේ බාගතකරගැනීමට අවස්ථාව සලසා ඇත.

විශේෂාංග:
 •  plays mp3, mp4/m4a (including alac), ogg, wma*, flac, wav, ape, wv, tta, mpc, aiff (* some wma pro files may require NEON support)
 • 10 band optimized graphical equalizer for all supported formats, presets, custom presets
 • separate Bass and Treble adjustment
 • stereo eXpansion, mono mixing, balance
 • crossfade
 • gapless
 • replay gain
 • plays songs from folders and from own library
 • dynamic queue
 • lyrics support, including lyrics search via musiXmatch plugin
 • embed and standalone .cue files support
 • support for m3u, m3u8, pls, wpl playlists
 • OpenGL based cover art animation
 • downloads missing album art
 • 4 configurable widget types
 • configurable lock screen with optional Direct Unlock
 • headset support, automatic Resume on headset and/or BT connection (can be disabled in settings)
 • scrobbling
 • tag editor
 • visual themes, including support for external/3rd party skins
 • fast library scan
 • high level of customization via settings 
නව සංස්කරණයෙහි වු වෙනස්කමි:  (Updated : Dec 8, 2014)
 • 570: fixed issue with Genre tag sometimes not recognized (please use Full Rescan to fix if affected)
 • support for Samsung Note4 Edge screen
 • optimizations for large number of albums/folders in Albums/Folders lists and grids
 • Music Folders selection dialog optimization for large storages
 • filter support for View As Grid
 • Poweramp doesn't create .pamp files anymore
 • better support for skins on Lollipop (skin updates required)
 • fixed/polished things for Lollipop in various areas
ස්ථාපනය කරගැනීමට උපදෙස්.
 1. Install PowerAMP APK
 2. Install  PowerAMP Unlocker APK
 3. Run PowerAMP then force close (Use TB / app manager)
 4. Run lucky patcher > Custom patch by SanX
 5. If not full, patch again and reboot
* Lucky Patcher v5.2.0.apk ඇප්ලිකේෂනය බාගතකරගැනීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න
  *සහය දක්වන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ - 2.1+ සිට ඉහලට

   Poweramp Music Player (Full) v2.0.10-build-570-play APK  (5.94 MB) ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න.

  බාගත කිරිමට උපදෙස්.
  1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
  2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
  3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න   මෙි සමිබන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු ඇත්නමි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුවට පැමීණ ඵහි Massages මගින් අපට ලබා දෙන්න. AndroidSinhalen facebook පිටුවට පිවිසීම සදහා පහත facebook  අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.  Equalizer + Pro (Music Player) v1.1.6 APK (ගීතයක සංගීතය ඔබට අවශ්‍ය පරිදි සකසා ගන්න )

  ගීත ඇසීම බොහෝ දෙනෙක් කරන දෙයක්, විනෝදංශයක් වශයෙන් හෝ පාළුව, කාන්සිය, මකාගන්න, වගේම දුක, සතුට, වගේ බොහෝ අවස්ථාවල  අපි  අපේ ජංගම දුරකථන මගින් ගීත වලට සවන් දෙනවා, ඉතින් ඔබත් ඔභගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ජංගම දුරකථනය මගින් හෝ ටැබිලට් පරිගණකය මගින් ගීත අහන අයෙකු වන්නට පුලුවන්, ඉතින් අපි හිතුවා ඔබගේ ඵම සංගීත රසාස්වදය ඉතාමත් ඉහල මට්ටමකට ගෙන ඵන්න යොදාගන්න පුලුවන් වටිනා මෘදුකාංගයක් ලබා දෙන්න.ඵ් තමයි Equalizer + Pro (Music Player) සංගීත ධාවක මෘදුකාංගය.

  විශේෂංග:
  • 5 bands equalizer (from low bass to highs)
  •     Audio player (directly available in the app)
  •     Unlimited access to your native music library (you can order your songs by album/title/artist or playlist)
  •     Background play mode (to keep playing your songs while you consult other apps or while your device is in stand-by mode)
  •     Music search available
  •     11 equalizer presets based on different music genres
  •     Double-clic option to quickly and easily reset the volume of the frequency filters
  •     Visible music progress bar
  •     “Repeat” function to keep listening to your songs over and over again (3-status button: repeat one song, repeat a whole playlist, no repetition)
  •     “Shuffle” function: plays your songs in a random order
  •     Media Bass volume control
  •     Vintage and refined design
  •     Professional sound rendering
  •     Simple and friendly user interface
  •     Visualizer window: one audio spectrum animation is provided with the app (like on the former Windows Media Player). You can display the visualizer in full-screen.
  සකස්කල හැකි වාදන කණ්ඩ.
  • Acoustic
  • Classical
  • Dance
  • Electro
  • Flat
  • Folk
  • Hip-Hop
  • Jazz
  • Latin
  • Metal
  • Pop
  • R&B
  • Rock

  නව සංස්කරණයෙහි වු වෙනස් කමි: (Updated : Dec 9, 2014)
  • Bugs fixed
  *  සහය දක්වන ඇන්ඩ්‍රොයිඩ්  සංස්කරණ -   2.3.3+

  Equalizer + Pro (Music Player) v1.1.6 APK (15.4 MB) මෘදුකාංගය පහතින් බාගතකරගන්න.

  බාගත කිරිමට උපදෙස්.
  1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
  2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
  3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න 
  මෙි සමිබන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු ඇත්නමි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුවට පැමීණ ඵහි Massages මගින් අපට ලබා දෙන්න. AndroidSinhalen facebook පිටුවට පිවිසීම සදහා පහත facebook  අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.  TuneIn Radio Pro v12.9.2 APK ( ගුවන් විදුලි නාලීකා 50,000 කට සවන් දෙන්න )

  uneIn Radio Pro play.google.comradiotime.player
  ඔබත් ගුවන්විදුලියට සවන්දීම විනොදංශයක් කරගත් අයෙක්ද..? ඵහෙනමි මෙන්න ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සිංහලෛන් වෙතින් ඔබට ගුවන් විදුලි නාලීකා 50,000 ක්, ඔහ්.. ඇත්තටම අපි නෙවෙයි දෙන්නේ, දැනට ලොකයේ ඇති ගුවන් විදුලි නාලීකා 50,000ක් පමණ හා, මීලියන 1.2 පමණ වැඩසටහන් සංඛ්‍යාවකට සවන්දිය හැකි TuneIn Radio Pro ඇප්ලිකේෂනයයි. 

  නව සංස්කරණයෙහි වු වෙනස්කමි :What's in this version : (Updated : Dec 9, 2014)
  • Bug fixes to Out of Memory crashes
  සහය දක්වන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ : 1.6+ සිට ඉහලට

  TuneIn Radio Pro v12.9.2 APK (8.6Mb) ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න.
  බාගත කිරිමට උපදෙස්.
  1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
  2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
  3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න 
  මෙි සමිබන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු ඇත්නමි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුවට පැමීණ ඵහි Massages මගින් අපට ලබා දෙන්න. AndroidSinhalen facebook පිටුවට පිවිසීම සදහා පහත facebook  අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.  Real Racing 3 v3.0.1 [Mod Money+All Cars] APK ( සෑබැ ලෝකයේ ධවන තරගයක ඇත්දැකීමක්)

  ධාවන ක්‍රිඩා සදහා කැමැත්තක් දක්වන අපගේ සහෝදර සහෝදරියන් වෙනුවෙන් ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් වෙතින් ලබා  දෙන්නේ  Real Racing 3 ධාවන ක්‍රිඩාවයි. මෙය ඉතාමත් ඉහල ලෙස  ත්‍රිමාණ තාක්ෂණය යොදාගෙන නිර්මාණය කර ඇති ධාවන ක්‍රිඩාවක් වන අතර මෙහි නිර්මාණය කර ඇත්තේ ( EA Swiss Sarl ) යන සමාගමයි.

  REAL CARS
  Drive Real Racing’s largest roster of cars yet – don’t miss our new manufacturers like Ferrari, Porsche, Lamborghini, Mercedes-Benz, Bugatti, and Audi. Take the wheel of over 70 intensely detailed vehicles and test your skills on an authentic 22-car race grid – the most epic racing experience on any handheld.

  REAL TRACKS
  Burn rubber on a full lineup of 12 real tracks in multiple configurations from top locations around the world, including the latest arrivals Circuit de Catalunya and Dubai Autodrome, plus Mazda Raceway Laguna Seca, Circuit de Spa-Francorchamps, Silverstone, Hockenheimring, and many more.

  REAL PEOPLE
  Like nothing you’ve seen before, our innovative Time Shifted Multiplayer™ lets you race anyone, anytime – even if they’re offline! Every career event is filled with fully interactive, AI-controlled time-shifted versions of your friends, as well as other players from around the world. Real Racing 3 now also features Time Trial Ghost Challenges, allowing you to learn from the best or start a rivalry with Friends.

  MORE CHOICES THAN EVER
  Compete in over 1500 events, including Cup races, Eliminations, Endurance challenges, and Drag Races. Choose from a diverse range of upgrades to maximize your car’s performance. View the action from a variety of camera angles, tweak the HUD and fine-tune the controls to your personal preference.

  THE PREMIER RACING EXPERIENCE
  Powered by the remarkable Mint™ 3 Engine, Real Racing 3 features detailed car damage, fully functioning rear view mirrors, and dynamic reflections for truly HD racing. Enjoy a rich, next-gen game with the most advanced cross-platform social and competitive racing community ever. Real Racing 3 delivers it all and pushes the boundaries with every update.

  නව සංස්කරණයෙහි වු වෙනස්කමි: (Updated : Dec 11, 2014)

  • Join Scuderia Ferrari – Follow Ferrari from its origins all the way to today's engineering marvels.
  • Three generations, three challenges – Conquer these special events for a chance to own the three iconic vehicles.
  • Monza racetrack – A palace of speed, ideal for showcasing the Italian motor industry.
  • 3 New Ferrari Series – Over 140 new events in total.
  *සහය දක්වනු ලබන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ : 4.0+ සිට ඉහලට
  ස්ථාපනය කර ගැනීමට උපදෙස්.
  1. Real Racing 3 V3.0.1 [Mod Money + All Cars].rar ගොනුව බාගතකර, extract කර ගන්න.
  2. ගොනුව ස්ථාපනය කරගන්න.
  3. WiFi සමිබන්ධතාවය ලබා දී ක්‍රිඩාව වීවෘත කරන්න, ඵවිට ක්‍රිඩාවට අදාල දත්ත ගොනුව බාගත වනු ඇත (මෙය පළමුවර පමණි)
  4. ඉන් පසු (1) පරිදි පසු ලැබුණු අනෙක් 'character.dat' යන ගොනුව  'sdcard/Android/data/com.ea.games.r3_row/doc/'  ස්ථානයට පිටපත් කරගන්න.

  Real Racing 3 V3.0.1 [Mod Money + All Cars].rar (41Mb) ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න.

  බාගත කිරිමට උපදෙස්.
  1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
  2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
  3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න 


  Over v1.1.5 APK (ඡායාරෑප වල කැමති විදිහට අකුරැ ලියන්න, )

  Over play.google.com.over
  ඇන්ඩ්‍රොයිඩි භාවිතා කරන බොහෝ දෙනෙක්ට තියෙන ගැටළුවක් තමයි අපි ගන්න ඡායාරෑප වල අකුරැ ටයිප් කිරිමට,  නැතහොත් අපි කැමති වදන්, වැකි වගේ දේවල් ලිවීමට සාර්ථක ඇප්ලිකේෂනයක් නොමැති වීම. ඉතින් මේ සදහා යොදාගත හැකි, ඵ් වගේම පහසුවෙන් හා විවිධ මොස්තර ගණනාවකින්, ඔබට කැමති අකුරැ මෝස්තරයක් යොදාගෙන අපුරැ නිර්මාණ කල හැකි ඇප්ලිකේෂනයක් තමයි Over කියලා කියන්නේ. 

  විශේෂංග:
  • EXCLUSIVE FONTS & ARTWORK: Over features unique, beautiful fonts and original, eye-catching artwork from a variety of artists for you to add to your pictures.
  • MAKE SOMETHING AWESOME: In Over, you’ll be able to discover artwork perfect for outdoor adventures, add handcrafted icons for any occasion, design with geometric font awesomeness, say “Happy Birthday” in style, present challenging and inspirational words, and much more.
  • EDITING: In Over you can nudge, size, rotate, fade, copy, and center your artwork and text, tint and crop your photos, and stretch your text. Pick from among plenty of color choices to make the text or artwork pop, or blend in.
  • SHARING: When you’re finished with your picture you can share it directly via email, text message, Twitter, Facebook, Instagram and more.
  • SUPERB CUSTOMER SERVICE: If you run into an issue with Over, simply shoot us a message from within the app. We’ll work with you to resolve quickly any problems that you have.
  • STORE: Our in-app store showcases several exclusive art and font packs for purchase.
  • FUN: Over is fun. It allows you to express your creativity on the go.
  • COMMUNITY: You can check out our community of mobile creatives at the @over Instagram account and, we hope, be inspired by what others are making with the app. Search Instagram for #bestofOver and #madewithOver too.
  නව සංස්කරණයෙහි ඵක් වු විශේෂංග : (Updated : Dec 10, 2014)
  • Celebrate the holidays with beautiful new fonts & artwork!
  • 3 Frosty Fonts
  • Frontage Bulb by Juri Zaech
  • Selfie Black by Maximiliano Sproviero
  • Silver Regular by Emil Bertell
  • 4 Festive Art Packs
  • HOLIDAY
  • CHRISTMAS
  • WINTER
  • FESTIVUS
  • Illustrations by world-renowned artists Kyle Steed, Jeremy Booth, Anna CF and Jeff Frandsen.
  • We added Quick's color picker, tweaked the interface, and squashed a load of bugs.
  • Happy Holidays,
  *සහය දක්වනු ලබන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ : 4.0+ සිට ඉහලට

  Over v1.1.5 APK (18.5 MB) ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න.
  බාගත කිරිමට උපදෙස්.
  1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
  2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
  3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න