install "Android Sinhalen" App on google play.

Apps

Download Android Apps Free.

Games

Download Android Games Free.

themes,Launcher

Launcher themes free download

GO Keyboard PRIME – Emoji, Sticker v2.72 Apk (මිලියන 200කට වැඩි පිරිසක් භාවිතා කරන යතුරුපුවරු යෙදුම.)

GO Keyboard කියල කියන්නේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩි මෙහෙයුමි පද්ධතිය භාවිතා කරන්නන් අතර ජනප්‍රියම යතුරුපුවරු යෙදුම වන අතර, මෙම යෙදුම දැනට රටවල් 20ක, මිලියන 200කට වැඩි ඇන්ඩ්‍රොයිඩි භාවිතා කරන්නන් ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරනවා. 
GO Keyboard හොදම යතුරුපුවරු යෙදුම වන්නේ ඇයි..?
★නිවැරැදිව හා වෙිගවත්ව යතුරුලියනය කිරිමෙි හැකියාව.
★ඔබගේ සිතැඟි පරිදි emoji, sticker, font හා key tone භාවිතා කර ඔබේ යහළුවන් පුදුම කරවන්න.
★10000+ වඩා විවිධ වර්ණවත් පසුතල (themes), 100+ අධික අකුරු  (font) රටා ප්‍රමාණයක්.

නව සංස්කරණයෙහි වු වෙනස්කමි.
1.Optimize typing experience on different conditons.
2.Add EmojiOne and System Emoji style.

GO Keyboard PRIME – Emoji, Sticker v2.72 Apk (20MB) 
බාගත කිරිමට උපදෙස්.
1.  ඉහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න මත ක්ලික් කරන්න.
2.  ඉන් පසුව වෙළඳ දැන්වීමක් දර්ශණය වන අතර තත්පර 5ක් රැදි සිටින්න.
3.  ඉන්පසු පිටුවේ දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම මත ක්ලික් කරන්න


Smart Booster Pro v6.3 build 867 APK ( ඔබේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ජංගම දුරකථනයත් slow වෙලාද..? මෙන්න විසදුම )

Smart RAM Booster Pro play.google.com.ramboosterpro
ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෙහෙයුමි පද්ධතිය අඩංගුය ස්මාර්ටි ජංගම දුරකථනයක් මීලදී ගැනීමෙන් පසු ඵහි ඇති ඇප්ලිකේෂන හැර වෙනත් ඇප්ලිකේෂන , ක්‍රිඩා විටින් විට අපගේ අවශ්‍යතාවය හා රැචිකත්වය පරිදි උපාංගයට ස්ථාපනය කරනු ලබනවා, නමුත් ඇතැමි  ඇප්ලිකේෂන හා ක්‍රිඩා නිරන්තරයෙන් ඔබ නොදැනුවත්වම උපාංගයේ ධාවනය වන බව ඔබ දැනසිටියාද...? සාමාන්‍යයෙන් ඇප්ලිකේෂනයක් ධාවනය වීමේදි උපාංගයේ ( RAM ) ප්‍රාතමික මතක උපාංගයයෙහි ධාරිතාවයෙන් කොටසක් උපයෝගි කරගනී, ඵබැවින් නිරත්තරයෙන් ඔබ නොදැනුවත්වම  උපාංගයෙහි ඇප්ලිකේෂන බොහෝ ප්‍රමාණයක් ධාවනය වීම තුලින් උපාංගය බොහෝ වීට මන්දාගාමී විමකට ලක් විය හැකි අතර දුකරථනයෙහි බැටරි ආයු කාලයද අඩුවී යා හැකිය. ඇතැමි විට දැනටමත් මෙම ක්‍රියාවලිය හේතුවෙන් ඔබගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ස්මාර්ටි ජංගම දුරකථනයේ පෙර තිබු කාර්්‍යක්‍ෂමතාවය තාවය අඩුවී ඇතිවාට සැකයක් නැත.

අන්න ඵකට විසදුමක් හැටියට තමයි Smart Booster Pro ඇප්ලිකේෂනයෙහි නවතම සංස්කරණය වන 5.3 සංස්කරණය ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් වෙතින් අද ඔබට ලබාදෙන්නේ. මෙමගින් ඔබගේ උපාංගයෙහි ධාවනය වන අනවශ්‍ය ඇප්ලිකේෂණ, අක්‍රිය කර ඔබගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ස්මාර්ටි ජංගම දුරකථනයෙහි පෙර තිබු කාර්යක්‍ෂමතාවය නැවත ලබාගත හැකි අතර, බැටරි ආයු කාලයද බොහෝවිට වැඩිකරගත හැකිය. 

RAM ඵක කාර්ය්‍යක්‍ෂම කරගන්නේ කෙසේද..?
 • Auto-boost: boost automatically under RAM available & timing conditions
 • Overlay widget – Enable RAM Booster overlay widget (on by default), adjust widget’s position, and tap on widget to boost anytime you want
 • Home screen widget – one tap to boost (long-press your home screen>Widget to add RAM Booster widget)
 • Notification bar – one tap to boost (toggle notification bar visibility in app’s setting)
 • Boost Now – tap this button from app’s main screen
Tool:
 • 1-click cache cleaner
 • There are plenty options from app’s settings to twist boosting process:
 • Boost level: select a boost level
 • Nice themes at your choice
 • Whitelist apps: apps will not be killed when boosting
 • Boost automatically: auto-boost, come with minimal RAM threshold and Boost interval
 • Report style- define how to show reports
 • Feedback- a haptic feedback when touch on boost widget
 • Overlay widget position/size - Change overlay widget position/size
 • Overlay widget transparency- Change transparent/opaque level
 • OnClick/OnLongClick options for overlay widget
# නව සංස්කරණයෙහි වු වෙනස්කමි: (Updated : Oct 19, 2015)
Improve Lollipop boosting
fix crashs

# සහය දක්වන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ  : 2.1+


Smart Booster Pro v6.3 build 867 APK  (1.3 MB) 


බාගත කිරිමට උපදෙස්.
1.  ඉහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න මත ක්ලික් කරන්න.
2.  ඉන් පසුව වෙළඳ දැන්වීමක් දර්ශණය වන අතර තත්පර 5ක් රැදි සිටින්න.
3.  ඉන්පසු පිටුවේ දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම මත ක්ලික් කරන්න
මෙි සමිබන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු ඇත්නමි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුවට පැමීණ ඵහි Massages මගින් අපට ලබා දෙන්න. AndroidSinhalen facebook පිටුවට පිවිසීම සදහා පහත facebook  අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.

    
 twitterKMPlayer Pro v1.1.8 APK (වැඩි පසුකමි ප්‍රමාණයක් අඩංගු දැන්වීමි නොමැති සංස්කරණය!)

(2014 වර්ෂයේ Google Play හී හොදම ඇප්ස් අතර 30වන තැන )
KMPlayer Pro com.kmplayerpro
KMPlayerය පිලිබඳව ඔබට හසුන්වාදීමක් කිරිමට අවහ්‍ය නැහැ මොකද පරිගණක භාවිතා කරන බොහෝ දෙනෙක් විඩියෝ නැරඹිම සඳහා යොදගන්නේ KMPlayer නිසා. නමුත් ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සිංහලෙන් වෙතින් අද ඔබට ලබාදෙන්න යන්නේ, මෙහි ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණයෙහි වැඩි පහසුකමි ප්‍රමාණයකින් හා දැන්වීමි නොමැති Pro සංස්කරණයයි. 

තවද මෙය HD විඩියෝ සඳහා සහය දක්වන අතර, භාෂා 30 languages වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් සඳහා සහය දක්වනු ලබන අතර,optimized for subtitles control, video playback speed, favorite playlist, සහ තවත් බොහෝ පහසුකමි ප්‍රමාණයක් අඩංගු වේ.

විශේෂාංග:
 • Floating Screen: Multi-tasking- continue watching your video while sending a text or browsing the web
 • Subtitle Support: Supports all subtitle formats with total sync control
 • Playback Support: Slow down or Speed up any video. (Reduce speed 0.1~4.0 Increase speed)
 • One Finger Control: Total control at the tip of your finger- Playback, Start/Stop, Skip, Volume, and Brightness
 • Favorite: Organize all your favorite videos in your Favorite folder
 • Cloud Storage: Google Drive supported, play all of your videos stored on Drive quickly and easily
නව යාවත්කාලීන සංස්කරණයෙහි වු වෙනස්කමි : (Updated : 19 May 2016)
 • - Remove animation video list on main
 • - Add push system for update noticeRequired Android O/S : 4.0+
# සහය දක්වනු ලබන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ : 4.0+


Assassin's Creed Identity v2.5.1 APK (97MB)

බාගත කිරිමට උපදෙස්.
1.  ඉහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න මත ක්ලික් කරන්න.
2.  ඉන් පසුව වෙළඳ දැන්වීමක් දර්ශණය වන අතර තත්පර 5ක් රැදි සිටින්න.
3.  ඉන්පසු පිටුවේ දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම මත ක්ලික් කරන්නමෙි සමිබන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු ඇත්නමි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුවට පැමීණ ඵහි Massages මගින් අපට ලබා දෙන්න. AndroidSinhalen facebook පිටුවට පිවිසීම සදහා පහත facebook  අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.

    
 twitterAssassin's Creed Identity v2.5.1 APK (ඝාතකයා)

Assassin's Creed Identity com.ubisoft.assassinscreed.identity
Assassin's Creed ක්‍රිඩාව ගැන කාටවත් අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නෑ, මොකද කොල්ලෙක් අනිවාරෙන් කමේ ක්‍රිඩා මාලාවේ ඵක් ක්‍රිඩාවක් හෝ සෙල්ලමි කරලා තියෙන නිසා. තවද මෙම ක්‍රිඩාව PC,PS,XBOX සඳහාද නිකුත් කර ඇති අතර ඔබට අද ලබාදෙන්නේ මෙම ක්‍රිඩාවේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණයයි. 

CREATE, EVOLVE AND CUSTOMIZE YOUR ASSASSIN!
 • Pick a CLASS: Choose between Berserker, Shadow Blade, Trickster and Thief
 • CUSTOMIZE your Assassins: Use loot, choose your outfits and weapons like epic swords and the iconic hidden blade.
 • Make your Assassin EVOLVE from NOVICE to MASTER!
TONS OF MISSIONS AND POSSIBILITIES!
 • Experience the FREEDOM OF MOVEMENT: Run, jump, climb and feel the thrill of the leap of faith on your mobile screen!
 • Achieve an infinity of QUESTS, unlock new locations and hundreds of items.
 • PLAY HOW YOU WANT TO with simple tap-to-move, dual virtual stick controls or with a gamepad.
THE TECHNICAL EXCELLENCE OF THE ASSASSIN'S CREED GAMES!
 • The Unity game engine brings STUNNING GRAPHICS through amazing custom-made HD textures, shaders, and models to your screen.
 • Every place you visit in the ITALIAN RENAISSANCE will be an open map for you to explore: Santa Croce Area in Firenze, the Colosseum area in Roma etc.
**ASSASSIN’S CREED** is one of the most popular franchise of all time. Its success has been built through years with famous titles such as Assassin’s Creed Syndicate, Assassin’s Creed Unity, Assassin’s Creed Black Flag etc.

This game is available in: English, French, Italian, German, Spanish, Russian, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Brazilian, Japanese and Korean.

නව සංස්රකණයෙහි වු වෙනස්කමි : (Updated : 18 May 2016)
 • No recent changes
සහය දක්වනු ලබන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ : 4.1


Assassin's Creed Identity v2.5.1 APK (97MB)
 Real Racing 3 v4.3.1 APK [MEGA MOD] ( සෑබැ ලෝකයේ ධවන තරගයක ඇත්දැකීමක්)


Real Racing 3 play.google.com.r3_na
ධාවන ක්‍රිඩා සදහා කැමැත්තක් දක්වන අපගේ සහෝදර සහෝදරියන් වෙනුවෙන් ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් වෙතින් ලබා  දෙන්නේ  Real Racing 3 ධාවන ක්‍රිඩාවයි. මෙය ඉතාමත් ඉහල ලෙස  ත්‍රිමාණ තාක්ෂණය යොදාගෙන නිර්මාණය කර ඇති ධාවන ක්‍රිඩාවක් වන අතර මෙය නිර්මාණය කර ඇත්තේ ( EA Swiss Sarl ) යන සමාගම. ඵ් වගේම මෙම ක්‍රිඩාවේදි මල්ට්ප්ලේයර් ආකාරයට ඔබේ අනෙක් යහලුවන් සමඟ ක්‍රිඩා කිරිමේ පහසුකමිද ඇති අතර අද ඔබට ලබා දෙනු ලබන්නේ මෙම ක්‍රිඩාවෙහි සියළුම කාර් අන්ලොක් කර , ඇති වෙන්න සල්ලි තියෙන මොඩි කර සකස් කරන ලද ක්‍රිඩාවයි.

REAL CARS
Drive Real Racing’s largest roster of cars yet – don’t miss our new manufacturers like Ferrari, Porsche, Lamborghini, Mercedes-Benz, Bugatti, and Audi. Take the wheel of over 70 intensely detailed vehicles and test your skills on an authentic 22-car race grid – the most epic racing experience on any handheld.

REAL TRACKS
Burn rubber on a full lineup of 12 real tracks in multiple configurations from top locations around the world, including the latest arrivals Circuit de Catalunya and Dubai Autodrome, plus Mazda Raceway Laguna Seca, Circuit de Spa-Francorchamps, Silverstone, Hockenheimring, and many more.

REAL PEOPLE
Like nothing you’ve seen before, our innovative Time Shifted Multiplayer™ lets you race anyone, anytime – even if they’re offline! Every career event is filled with fully interactive, AI-controlled time-shifted versions of your friends, as well as other players from around the world. Real Racing 3 now also features Time Trial Ghost Challenges, allowing you to learn from the best or start a rivalry with Friends.

MORE CHOICES THAN EVER
Compete in over 1500 events, including Cup races, Eliminations, Endurance challenges, and Drag Races. Choose from a diverse range of upgrades to maximize your car’s performance. View the action from a variety of camera angles, tweak the HUD and fine-tune the controls to your personal preference.

THE PREMIER RACING EXPERIENCE
Powered by the remarkable Mint™ 3 Engine, Real Racing 3 features detailed car damage, fully functioning rear view mirrors, and dynamic reflections for truly HD racing. Enjoy a rich, next-gen game with the most advanced cross-platform social and competitive racing community ever. Real Racing 3 delivers it all and pushes the boundaries with every update.

නව සංස්කරණයෙහි වු වෙනස්කමි:   (Updated : 16 May 2016)
It’s a showdown 50 years in the making as Ford returns to Le Mans and takes on Ferrari in Real Racing 3!
• Win the Dempsey Proton Racing Porsche 911 RSR in a new Limited Time Series!
• Take on Gauntlet Season 6 for your chance to win the Jaguar C-X75!
• Test your skills for the chance to win the Corvette C7.R in an all new Limited Time Series!
• Win both the Ferrari 488 GTE and the Ford GT Le Mans in the Le Mans: Legends special event!


*සහය දක්වනු ලබන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ : 4.0+ සිට ඉහලට

ස්ථාපනය කර ගැනීමට උපදෙස්.
 1.  APK ගොනුව ස්ථාපනය (Install) කරගන්න
 2. WiFi මගින් ක්‍රිඩාවට අදාල දත්ත බාගතකරගන්න. (පළමු වර Open කිරිමේදි ස්වයංක්‍රියාව බාගතකර ගනි)
 3. 'character.dat' යන ගොනුව 'sdcard/Android/data/com.ea.games.r3_row/doc/' යන ගොනුව තුලට පිටපත් කරගන්න.

Real Racing 3 v4.3.1 APK [MEGA MOD] (44MB) ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න.
බාගත කිරිමට උපදෙස්.
1.  ඉහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න මත ක්ලික් කරන්න.
2.  ඉන් පසුව වෙළඳ දැන්වීමක් දර්ශණය වන අතර තත්පර 5ක් රැදි සිටින්න.
3.  ඉන්පසු පිටුවේ දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම මත ක්ලික් කරන්න
Real Racing 3 - screenshot
Real Racing 3 - screenshot
Real Racing 3 - screenshot
Real Racing 3 - screenshot
Real Racing 3 - screenshot
Real Racing 3 - screenshot
Real Racing 3 - screenshot
Real Racing 3 - screenshotRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...