අගේ පිටුවට පිවිසීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න.

මුදුකාංග

ඔබට අවශ්‍ය මුදුකංග නොමීලේම බාගත කරගන්න පිවිසෙන්න

ක්‍රිඩා

ඔබට අවශ්‍ය ක්‍රිඩා නොමීලේම බාගතකරගන්න පිවිසෙන්න

Photo Studio PRO v1.2 Apk ( ඔබගේ පුද්ගලික ඡායාරැප සංස්කරණ කටයුතු සදහා )

Photo Studio යනු ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෙහෙයුමි පද්ධතිය සහිත උපාංග භාවිතා කරන බොහෝ දෙනෙක් තමන්ගේ පුද්ගලික ඡායාරැප සංස්කරණ කටයුතු සදහා යොදාගන්න ඉතාමත් ජනප්‍රිය ඡායාරෑප සංස්කරණ මෘදුකාංගකි. මෙහි ඇති විශේෂත්වය තමයි ඔබට පරිගණකයක් මගින් පොටොෂොප් වැනි ඡායාරෑප සංස්කරණ මෘදුකාංගයක් මගින් කරනු ලබන කටයුතු බොහෝමයක් මෙම මෘදුකාංගය ඕස්සේ ඔබගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් උපාංගයෙන්ම පහසුවෙන්ම කරගත හැකි වීමයි. ඵ් වගේම මෙම මෘදුකාංගයෙහි පහසුකමි අඩු තාවකාලීක මෘදුකාංගයක් ගූගල් ප්ලේ මගින් නොමීලේ බාගත හැකි අතර අද අප ඔබට ලබා දෙන්නේ මෙම මෘදුකාංගයෙහි සමිපුර්ණ මෘදුකාංගය වන ඩොලර් 3.99ක් වටිනා Photo Studio PRO මෘදුකාංගයයි.

ප්‍රධාන විශේෂංග:
 •  Ad-free. No ad banners!
 • 150+ unique filters in categories: ‘Lomo’, ‘Vintage’, ‘Simple tone’, ‘Black & White’, ‘Old Style’, ‘Cold tones’, ‘Warm tones’ and ‘Art’.
 • 100+ amazing special effects: shadow, fabric, akvarel, rust, frames, scratch, light, fire, water, heart, brush, noise and many more.
 • About 50 free stickers and about 500 stickers in Stickers Pack by categories Animals, Romance, Plans, Monsters, Food and many more.
 •  Sketch filters are professional tools to make you an artist by creating pencil sketch of your photos.
 • Magic Tools contains: Auto-Levels, Sharpening, Area-Auto-Levels, Blurring and Red-Eyes correction.
 • Picframes helps you combine multiple photos into amazing looking frames with 100 adjustable templates in Classic and Art categories, adjustable borders, frames, corners and backgrounds.
 • Free-form collage editor allows you to create amazing collages with your photos and backgrounds.
 • Color Splash FX with filters: create stunning artwork with your photos by removing or changing colors and combining layers.
 • Lens Boost – apply lens effect to your photos to get an amazing vignette effect with circle and linear (Tilt Shift) lens.
 • Apply set of beautiful digital frames to your photos. Available packs: Holiday Frames, Christmas Frames, Summer Frames and Valentine’s Day frames. You can download and try all frames for FREE.
 • Add text labels to your photos with fonts, styles and colors customization.
 • Base photo operations: brightness, contrast, RGB color adjustment, hue, saturation, use round and linear masks to highlight appropriate parts of you photos.
 • Base transform operations: resize, rotate and crop.
 • Sets: collect interesting operations into action sets and apply them again to new photos.
 • Apply several operations to one photo: you can edit a photo and apply all features and effects to one photo at the same time.
 • Use photos from your gallery or from Camera.
 • Save the result in 3 formats: Small, Normal and Large. Save images in JPEG and PNG.
 • Photo Studio PRO includes all unlocked packs, tools and features.
*සහය දක්වනු ලබන ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සංස්කණ - 2.2 සහ ඉහලට

Photo Studio PRO v1.2 Apk (14.7 MB) ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න.

බාගත කිරිමට උපදෙස්.

1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න 

ඔබට අවශ්‍ය  ඇන්ඩ්‍රොයිඩි මෘදුකාංග පිලිබදව ඉල්ලීමි කිරිමට හා, ඇතිවන ගැටළු අප වෙත දැන්වීමට ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සිංහලෙන්

 FACEBOOK පිටුවට  යන්න

පිටුවට යෑමට මෙතන ක්ලික් කරන්න. 
Smart Booster Pro v3.0.4 APK ( ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ස්මාර්ටි ජංගම දුරකථනය මන්දගාමී වෙලාද...? )


ස්මාර්ටි ජංගම දුරකථනයක් යනු බොහෝ විට පරිගණකයට සමාන උපාංගයකි,පරිගණක වල මෙන්ම  ස්මාර්ටි ජංගම දුරකථන වලද රැම් ( RAM )  ප්‍රාතමික මතක උපාංගයක් අඩංගුය,පරිගණක හා  ස්මාර්ටි ජංගම දුරකථන වල මතක උපාංග (memory devices) දෙවර්ගයක් ඇත. 01. ප්‍රාතමික මතක උපාංග ( Ram , Rom) 02.ද්විනීයික මතක උපාංග ( Hdd,cd/dvd,Fdd) යනාදියයි රැම්  ( RAM )ඵක යනු   ප්‍රාතමික මතක උපාංගයකි. මධ්‍යම සැකසුම් ඵ්කකයට ( cup )කෙටිකාලයට ‍ඕනෑවන දත්ත සහ උපදෙස් තාවකාලිකව රදවාගන්නා  කෙටි කාලින මතකය රැම් මතකයයි, ඵබැවින් මෙම  ( RAM ) ප්‍රාතමික මතක උපාංගයයෙහි ධාරිතාවය උපාංගයේ කාර්්‍යයක්ෂම තාවයට සෘජුවම බලපායි.

 ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෙහෙයුමි පද්ධතිය අඩංගුය ස්මාර්ටි ජංගම දුරකථනයක් මීලදී ගැනීමෙන් පසු ඵහි ඇති මෘදුකාංග හැර වෙනත් මෘදුකාංග,ක්‍රිඩා විටින් විට අපගේ අවශ්‍යතාවය හා රැචිකත්වය පරිදි උපාංගයට ස්ථාපනය කරනු ලබනවා,නමුත් ඇතැමි  මෘදුකාංග හා ක්‍රිඩා නිරන්තරයෙන් ඔබ නොදැනුවත්වම උපාංගයේ ධාවනය වන බව ඔබ දැනසිටියාද...?සාමාන්‍යයෙන් මෘදුකාංගයක් ධාවනය වීමේදි ඉහත සදහන් කරන ලද ( RAM ) ප්‍රාතමික මතක උපාංගයයෙහි ධාරිතාවයෙන් කොටසක් උපයෝගි කරගනී, ඵබැවින් නිරත්තරයෙන් ඔබ නොදැනුවත්වම  උපාංගයෙහි මෘදුකාංග බොහෝ ප්‍රමාණයක් ධාවනය වීම තුලින් උපාංගය බොහෝ වීට මන්දාගාමී විමකට ලක් විය හැකි අතර දුකරථනයෙහි බැටරි ආයු කාලයද අඩුවී යා හැකිය.ඇතැමි විට දැනටමත් මෙම ක්‍රියාවලිය හේතුවෙන් ඔබගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ස්මාර්ටි ජංගම දුරකථනයේ පෙර තිබු කාර්්‍යක්ෂම තාවය අඩවී ඇතිවාට සැකයක් නැත.

අන්න ඵකට විසදුමක් හැටියට තමයි ගූගල් ප්ලේ වෙතින් ඩොලර් 2.69ක මුදලකට ගත යුතු   Smart RAM Booster Pro මෘදුකාංගයෙහි නවතම සංස්කරණය ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් වෙතින් අද නොමීලේම ඔබ වෙතට අරගෙන ආවේ.මෙමගින් ඔබගේ උපාංගයෙහි ධාවනය වන අනවශ්‍ය මෘදුකාංග,අක්‍රිය කර ඔබගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ස්මාර්ටි ජංගම දුරකථනයෙහි පෙර තිබු කාර්්‍යක්ෂම තාවය නැවත ලබාගත හැකි අතර,බැටරි ආයු කාලයද බොහෝවිට වැඩිකරගත හැකිය. 

සහය දක්වනු ලබන ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සංස්කණ - 2.1+

Smart Booster Pro v3.0.4 APK (2.00 MB) ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න.

බාගත කිරිමට උපදෙස්.

1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න 


ඔබට අවශ්‍ය  ඇන්ඩ්‍රොයිඩි මෘදුකාංග පිලිබදව ඉල්ලීමි කිරිමට හා, ඇතිවන ගැටළු අප වෙත දැන්වීමට ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සිංහලෙන්

 FACEBOOK පිටුවට  යන්න

පිටුවට යෑමට මෙතන ක්ලික් කරන්න. 
Modern Combat 4: Zero Hour v1.1.5 APK ( නවතම සටන - කරනවනමි මෙන්න යුද්ධ )

ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ  වෙබි අඩවිය තුලින් හා අපගේ පේස්බුක් පිටුව තුලින් බොහෝ දෙනෙක් කල විශේෂ ඉල්ලීම අනුව Modern Combat 4  ක්‍රිඩාව අද ඔබට ලබාදීමට තිරණය කලෙමු.  මෙය යුධමය ක්‍රිඩා ගණයට අයත් වන අතර ඉතාමත් ඉහල අන්දමීන් ත්‍රිමාණකරනය භාවීතා කර නර්මාණය කර ඇති ත්‍රිමාණකරන ක්‍රිඩාවකි.මෙම ක්‍රිඩාව නිර්මාරණය කර ඇත්තේ සුප්ප්‍රසිද්ධ ක්‍රිඩා නර්මාණ සමාගමක් වන gameloft සමාගම විසිනි. වැඩිදුර තොරතුරැ සදහා පහත විඩියෝ පටය නරඹන්න... 

ස්ථාපනය කරගන්න ආකාරය.
 • Modern Combat 4: Zero Hour v1.1.5 APK ගොනුව ස්ථාපනය ( installer) කරගන්න..
 •  Part 1 , Part 2,  Part 3Part 4Part 5,Part 6  යන zip  ගොනු 6 බාගත කර ඵම ගොනු සියල්ල ඵකවර ‍ලකණු  (select ) කර unzip කරන්න 
 • ඉන්පසු ලැබෙන  'com.gameloft.android.ANMP.GloftM4HM' ගොනුව sdcard / Android / obb යන ගොනුවට පිටපත් කරගන්න.
 • ක්‍රිඩාව ආරමිභ කරන්න.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

බාගත කිරිමට උපදෙස්.

1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modern Combat 4: Zero Hour v1.1.5 APK  (7.43MB) පහතින් බාගතකරන්න.


(OBB)  [1GB] පහතින් බාගත කරගන්න. 

*(අවවාධයයි - මෙය කොටස් 06කට කඩා zip ගොනු ලෙස බාගතකරගැනීමට ලබාදී ඇති අතර මෙම ගොනු සියල්ල බාගතකර ඵකවර සිලෙක් කර unzip කරගැනීමෙන් පසු OBB ගොනුව ලැබෙනු ඇත.)

ඔබට අවශ්‍ය  ඇන්ඩ්‍රොයිඩි මෘදුකාංග පිලිබදව ඉල්ලීමි කිරිමට හා, ඇතිවන ගැටළු අප වෙත දැන්වීමට ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සිංහලෙන්

 FACEBOOK පිටුවට  යන්න

පිටුවට යෑමට මෙතන ක්ලික් කරන්න. 
PhotoSuite 3 Photo Editor v3.0.131 APK ( ජංගම දුරකථනයෙන්ම ඡායාරෑප Edit කරන්න )


ඡායාරෑපකරණය පිලිබදව උනන්දුවක් දක්වන අය වෙනුවෙන් ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් වෙතින් අද අරගෙන ආවේ PhotoSuite 3 Photo Editor මෘදුකාංගයයි, ඇත්තටම ඡායාරෑප සැකසුමි මෘදුකාංගයක් යොදාගෙන පරිගණකයක් මගින් කල හැකි බොහෝ දේ මෙම මෘදුකාංගය මගින් ඔබගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ස්මාර්ටි ජංගම දුරකථනය මගින්ම කර ගැනී‍මේ හැකියාව තියනවා,ඵ් වගේම  ඡායාරෑප කැපීම, ප්‍රමාණ කිරිම, වර්ණ සැකසීම, විවිධ ප්‍රයෝග යෙදීම, වැනි බොහෝ පහසුකමි මෙහි අඩංගු වෙනවා.

අඩංගු පහසුකමි
 • Improve your photos - crop photos, apply fine tone and color changes to get the best of your photos.
 • Use advanced photo designer tools – work with layers to combine pictures and create work-of- art collages.
 • Enhance your images with graphical text and free drawing.
 • Work with picture filters and effects - Invert , Grayscale, Pointillize, Crystallize, Exposure, Posterize, Diffuse, Contrast, Displace, Kaleidoscope, Marble, Ripple, Block, Weave, Oil, Reduce noise, Sharpen, Edge.
 • File formats – PhotoSuite works in its own native format but can open and export images to the commonly used PNG, JPEG and gs formats. 
 • Use comprehensive selection tools and grouping of objects to quickly and easily handle parts of your image.
 • Take advantage of your device camera to capture photos and include them in your image projects.
 • Share images – PhotoSuite allows you to share images with your family and friends – in social networks such as Facebook, Google +, Picassa or Twitter; in your cloud accounts like Dropbox (via their third party applications); as email attachments.

PhotoSuite 3 Photo Editor v3.2.184 APK [3.3 MB]ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න.

බාගත කිරිමට උපදෙස්.

1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න 
ඔබට අවශ්‍ය  ඇන්ඩ්‍රොයිඩි මෘදුකාංග පිලිබදව ඉල්ලීමි කිරිමට හා, ඇතිවන ගැටළු අප වෙත දැන්වීමට ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සිංහලෙන්

 FACEBOOK පිටුවට  යන්න

පිටුවට යෑමට මෙතන ක්ලික් කරන්න. CircleLauncher v3.0 APK ( සාමිප්‍රදායික පසුතල සැකසුමි වලින් ඔබ්බට..)


ඔබගේ ජංගම දුරකථනය පිලිවෙලකට, ලස්සනට තියාගන්න බොහෝ විට සෑම අයෙකුම පසුතල සැකසුමි මෘදුකාංගයක් භාවිතා කරනවා. ඵසේ නොමැති නමි අදාල දුරකථන නිෂ්පාදන සමාගම මගින් යොදන ලද මෙහෙයුමි පත්ධතිය සමග ඵන  පසුතල සැකසුමි භාවිතා කරනවා. නමුත් සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තහම මේ හැම පසුතල සැකසුමි මෘදුකාංගයක්ම ඵක වගේ, පසුතල පින්තුර විතරයි වෙනසකට තියෙන්නේ. 

අන්න ඵ් නිසා තමයි වෙනසකටත් ඵක්ක සාමිප්‍රදායික පසුතල සැකසුමි කලාවෙන් ඔබිබට ගිය, පසුතල සැකසුමි මෘදුකාංගයක් ඔබට ලබා දෙන්න හිතුවේ. ඵය නමීන් CircleLauncher,  ඔන්න ඉතින් සෑබැ  ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් වෙනසකට කැමති අය ඉන්නවනමි CircleLauncher මෘදුකාංගය පහතින් බාගතකරගෙන ස්ථාපනය කරලාම බලන්න... කොහොමද වෙනස කියලා...!

*සහය දක්වන ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සංස්කරණ :   2.1+

CircleLauncher v3.0 APK (1Mb) ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න.

බාගත කිරිමට උපදෙස්.

1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න 


ඔබට අවශ්‍ය  ඇන්ඩ්‍රොයිඩි මෘදුකාංග පිලිබදව ඉල්ලීමි කිරිමට හා, ඇතිවන ගැටළු අප වෙත දැන්වීමට ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සිංහලෙන්

 FACEBOOK පිටුවට  යන්න

පිටුවට යෑමට මෙතන ක්ලික් කරන්න.