ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සිංහලෙන් ඇප්ලිකේෂනය පිලිබදව ඔබගේ අදහස් Comment ලෙස play store හි සටහන් කරන්නේ නමි ඉතා අගයකොට සලකමී.

මුදුකාංග

ඔබට අවශ්‍ය මුදුකංග නොමීලේම බාගත කරගන්න පිවිසෙන්න

ක්‍රිඩා

ඔබට අවශ්‍ය ක්‍රිඩා නොමීලේම බාගතකරගන්න පිවිසෙන්න

Root Explorer v3.2.APK ( system ගොනු තුල වෙනස්කමි සිදුකිරිමට )

Root Explorer යනු ඔබගේ දුරකථනයේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෙහෙයුමි පද්ධතියට අදාල ගොනු තුල වෙනස්කමි සිදුකිරිම සදහා විශේෂයෙන්ම සකසා ඇති file manager ඇප්ලිකේෂනයක් වන අතර, අනෙක් file manager වල නොමැති බොහෝ පහසුකමි ප්‍රමාණයක් මෙහි අඩංගු වේ. තවද මෙම ඇප්ලිකේෂනය මගින් ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෙහෙයුමි පද්ධතියට අදාල ගොනු තුල වෙනස්කමි සිදුකිරිමට නමි ඵ් සදහා අදාල ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථනය මුල (Root) කර තිබිය යුතුය.
විශේෂග -
 • Features include SQLite database viewer,
 • Text Editor, 
 • create and extract zip or tar/gzip files,
 • extract rar archives, 
 • multi-select, 
 • execute scripts, 
 • search, 
 • remount, 
 • permissions, 
 • bookmarks, 
 • send files (via email, bluetooth etc), 
 • image thumbnails, 
 • APK binary XML viewer, 
 • change file owner/group, 
 • create symbolic link, "Open With" facility, MD5.

 Root Explorer v3.2.APK (2.31 MB) ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න.

APK
බාගත කිරිමට උපදෙස්.
1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න 

මෙි සමිබන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු ඇත්නමි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුවට පැමීණ ඵහි Massages මගින් අපට ලබා දෙන්න. AndroidSinhalen facebook පිටුවට පිවිසීම සදහා පහත facebook  අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.Clash of Clans v6.322.3.apk (තමන්ගෙම රාජධානියක් හදාගන්න සිහින දකියන අයට ) (අවවාධයයි..!,ඇබිබැහි විය හැක)

Clash of Clans කියලා කියන්නේ, මීලියන 5කට අධීක පිරිසක් online සෙල්ලමි කරන ක්‍රිඩාවක්, (දැනට ලංකාවේත් බොහෝ පිරිසක් මෙයට සමිබන්ධ වී සිටිනවා) මෙම ක්‍රිඩාව පටන් ගැනීමේදි අපට ලැබෙන්නේ පංචි ගමක්, අප විසින් මෙම ගමෙනි ආහාර නිෂ්පාදනය, ධනය (රන් පතල් ) හා ආරක්ෂාව හා යුද්ධ සදහා සෙබලුන් පුහුණු කිරිම කල යුතු අතර, ටිකේ ටික ගම දියුණු කිරිමේදි අප නිෂ්පාදනය කරන ආහාර හා රන් වියදමි කොට ගමට අවශ්‍ය භාන්ඩ, ආරක්ෂාව සදහා කුණුනු, කාලතුවක්කු, සහ සෙබලුන් ලබාගෙන මෙම ගම රාජධානියක් දක්වා වාර්ධනය කල හැකිය. මේ අතර සතුරැ ආක්‍රමණද පැමීණෙන අතර අතර, ඵ් සදහා මුහුණදිය හැකි පරිදි රාජධානියෙහි ආරක්ෂාව තර කිරිමට ඔබ විසින් වගබලාගත යුතුය.

මෙම ක්‍රිඩාවේහි තියෙන තවත් විශේෂ දෙයක් තමයි ඔබගේ මීතුරන් හා ඵක්ව Clans ඵකක් නිර්මාණය කිරිමට හැකිවීම. මෙහි ඇති වාසිය තමයි, ඔබගේ රාජධානියට සතුරැ උවදුරක් පැමීණෙන අවස්ථාවකදි අනෙක් මීතුරන්ගේ සහය ලබාගැනීමට හැකි වීම, ඵ් කියන්නේ රාජධාරියෙහි ආරක්ෂාව සදහා අමතර භට පිරිසක් අපිට මේ හරහා ලබාගන්න පුලුවන්, ඵ් වගේම තමයි අපි වෙනත් රාජධානියක් ආක්‍රමණය කිරිමට යාමේදිද Clans ඵකෙහි මීතුරන්ගෙන් අමතර භට පිරිසක් ලබා ගන්න පුලුවන්.
ඉතින් ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුව තුලින් 12,000 කට අධීක පිරිසක් හා    facebook Group ඵකෙහි  6000 ද ඉක්මවා ගිය සමාජිකත්වයක් දරණ සහෝදර ඔබ වෙනුවෙන් අපි  ANDROIDSINHALEN නමීන් Clans ඵකක් නිර්මාණය කලා, දැනට Clash of Clans ක්‍රිඩාව සෙල්ලමි කරන හා අලුතෙන් ක්‍රිඩාවට සමිබන්ධ වෙන ඔබ සැමට ANDROIDSINHALEN අපගේ නිල Clans ඵකතුවන ලෙස සහෝදර ඔබ සැමට අපි ආරාධනා කරනවා.

විශේෂ දැනුමි දීමයි,
දැනට ANDROIDSINHALEN අපගේ නිල Clans සදහා සමිබන්ධ විය හැක්කේ පළමු 50 දෙනාට පමණක් බව කාරැණීකව දැනුමි දෙමී...!

සමිබන්ධ වීම සදහා උපදෙස්,
 1. ඔබගේ  Clans ඵක මතට යන්න
 2. Search Clans යන ටැබි ඵකට යන්න.
 3. ANDROIDSINHALEN යනුවෙන් ටයිප් කර Search කරන්න
 4. Join වෙන්න.
Clash of Clans v6.322.3.apk ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න.

http://prem.androidsinhalen.com/18

ගූගල් ප්ලේ මගින් බාගතකරගන්න මෙතන ක්ලික් කරන්න.
බාගත කිරිමට උපදෙස්.
1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න 


මෙි සමිබන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු ඇත්නමි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුවට පැමීණ ඵහි Massages මගින් අපට ලබා දෙන්න. AndroidSinhalen facebook පිටුවට පිවිසීම සදහා පහත facebook  අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.Lucky Patcher v5.2.0.apk (ඇප්ලිකේෂන ක්‍රැරැක්, පාත්, ලයිසන් බයිපාස්, මොඩි, කරගන්න)

ඔබ භාවීතා කරන මෘදුකංගයක නොමීලේ දෙන සේවා කාලය අවසන්ද..?නැතිනමි අන්තර් ජාලය හා සමිබන්ධ මෘදුකංග වලදි නිතර නිතර කරදර කාරි ලෙස වෙළද දැන්වීමි පෙනෙනවද..? ඵහෙනමි මෙන්න ඵයට ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් වෙතින් විසදුමක්, අපි  අද ඔබට ලබාදෙන මෙම Lucky Patcher මෘදුකාංගය භාවිතා කර ඉහත සදහන් කරන ලද කරදර වලින් පහසුවෙන්ම මීදීමට හැක.

මෙහි ඇති පහසුකමි.
 • ස්ථාපනය කර ඇති ඇප්ලිකේෂනයකින් (Apk ) ගොනුවක් සකසා ගැනීම. 
 • ඇප්ලිකේෂන වල වෙළද දැන්වීම ( ads ) දර්ශණය වීම ඉවත් කිරිම. 
 • ඇප්ලිකේෂන වල රෙජීස්ටර් කිරිම (license removal) ඉවත් කිරිම. 
 • ඇප්ලිකේෂන අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කර නව මෘදුංකාංග (Apk ) නිර්මාණය කල හැකි වීම.
 • backup and restore
 • bypass premium applications license verification

 (අවවාධයයි - මෙම ඇප්ලිකේෂනය භාවිතා කිරිම සදහා ඔබගේ උපාංගය මූල (ROOT)කර තිබිය යුතු අතර මෙම ඇප්ලිකේෂන ගූගල් ප්ලේහි ඇතුලත් නොවේ)

*ඇන්ඩ්‍රොයිඩි ලොලිපොප් සදහා සහය දක්වනු නොලැබේ.

Lucky Patcher v5.2.0.apk (3.89 MB) ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න.

http://prem.androidsinhalen.com/17

බාගත කිරිමට උපදෙස්.
1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න 
 
  
මෙි සමිබන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු ඇත්නමි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුවට පැමීණ ඵහි Massages මගින් අපට ලබා දෙන්න. AndroidSinhalen facebook පිටුවට පිවිසීම සදහා පහත facebook  අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.Poweramp Music Player (Full) v2.0.10-build-565 APK (ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් භාවිතා කරන්නන් අතර ජනප්‍රියම සංගීත ධාවකය)

ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් භාවිතා කරන්නෙක් විදිහට Poweramp Music Player ගැන ඔබට අමුතුවෙන් කියලා දෙන්න දෙයක් නැහැ කියලා අපි හිතනවා. මොකද ලෝකයේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෙයෙහුමි පද්ධතිය සහිත උපාංග භාවිතා කරන්නන් අතරෙන් වැඩිම පිරිසක් භාවිතා කරන, ඵ් වගේම ජනප්‍රියම සංගීත ධාවක මෘදුකාංගය තමයි Poweramp Music Playerය කියලා කියන්නේ.

ඇත්තටම මේ තරමි Poweramp Music Player  ජනප්‍රිය වෙන්න හේතුව තමයි වෙනත් සංගීත ධාවක වලට වඩා බොහෝ පහසුකමි ප්‍රමාණයක් මෙහි අඩංගු වීම. මෙම මෘදුකාංගයෙහි අහදුන්වාදිමේ සංස්කරණයක් ඔබට ගුගල් ප්ලේ වෙතින් නොමීලේම ලබා ගත හැකි නමුත් ඵහි සමිපුර්ණ මෘදුකාංගයෙහි අඩංගු බොහෝ පසුකමි  ඵහි නොමැත. මෙම මෘදුකාංගයෙහි සමිපුර්ණ මෘදුකාංගය ඩොලර් 3.99ක් වන අතර මෙහි නවතම සංස්කරණය වන Poweramp Music Player (Full) v2.0.10-build-565 APK මෘදුකාංගය ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සිංහලෙන් වෙතින්, පහත සබැදිය මගින් ඔබට නොමීලේ බාගතකරගැනීමට අවස්ථාව සලසා ඇත.

විශේෂාංග:
 •  plays mp3, mp4/m4a (including alac), ogg, wma*, flac, wav, ape, wv, tta, mpc, aiff (* some wma pro files may require NEON support)
 • 10 band optimized graphical equalizer for all supported formats, presets, custom presets
 • separate Bass and Treble adjustment
 • stereo eXpansion, mono mixing, balance
 • crossfade
 • gapless
 • replay gain
 • plays songs from folders and from own library
 • dynamic queue
 • lyrics support, including lyrics search via musiXmatch plugin
 • embed and standalone .cue files support
 • support for m3u, m3u8, pls, wpl playlists
 • OpenGL based cover art animation
 • downloads missing album art
 • 4 configurable widget types
 • configurable lock screen with optional Direct Unlock
 • headset support, automatic Resume on headset and/or BT connection (can be disabled in settings)
 • scrobbling
 • tag editor
 • visual themes, including support for external/3rd party skins
 • fast library scan
 • high level of customization via settings 
නව සංස්කරණයෙහි වු වෙනස්කමි: (Updated : Nov 17, 2014)
 • optimizations for large number of albums/folders in Albums/Folders lists and grids
 • improved image caching for the scrolling buttery in Albums/Folders lists (Android 4+, 3rd party skins may vary)
 • Music Folders selection dialog revamp/optimization for large storages
 • filter support for View As Grid
 • fixed crash for large number of albums with images for some CM variants
 • Poweramp doesn’t create .pamp files (folder thumbnails) anymore
 • better support for skins on Lollipop (skin updates may be required)
 • fixed/polished things for Lollipop in various areas
 • skinned dialogs now order buttons according to default platform order
 • few other fixes and small improvements
ස්ථාපනය කරගැනීමට උපදෙස්.
 1. Install PowerAMP APK
 2. Install  PowerAMP Unlocker APK
 3. Run PowerAMP then force close (Use TB / app manager)
 4. Run lucky patcher > Custom patch by SanX
 5. If not full, patch again and reboot
* Lucky Patcher v5.2.0.apk ඇප්ලිකේෂනය බාගතකරගැනීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න
*සහය දක්වන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ - 2.1+ සිට ඉහලට

 Poweramp Music Player (Full) v2.0.10-build-565 APK (5.94 MB) ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න.

http://prem.androidsinhalen.com/16

බාගත කිරිමට උපදෙස්.
1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න මෙි සමිබන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු ඇත්නමි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුවට පැමීණ ඵහි Massages මගින් අපට ලබා දෙන්න. AndroidSinhalen facebook පිටුවට පිවිසීම සදහා පහත facebook  අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.Lollipop Material Design Theme v3 APK (ඇන්ඩ්‍රොයිඩි 5.0 ලොලිපොප් Material හී මුහුණුවර ඇති අයිකන ඔබටත්..)

 Lollipop Material Design Theme  play.google.com.material
 (අයිකන 1900+ )
Lollipop Material Design Theme යනු ඇන්ඩ්‍රොයිඩි මෙහෙයුමි පද්ධතියේ නවතම සංස්කරණය වන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි 5.0 ලොලිපොප් හී මුහුණුවරෙන් නිර්මාණයක කරන ලද ඉතාමක් අකර්ශණිය අයිකන වලින් සමන්විත, අයිකන කට්ලයක් වන අතර, මෙම අයිකන ඔබ විසින් භාවිතා කරනු ලබන ඉතාමත් ජනප්‍රිය පසුතල සැකසුමි මෘදුකාංග වන Apex Launcher, Nova Launcher, ADW, Holo, Go launcher, Action Launcher, සහ තවත් මොහෝ මෘදුකාංග වලට සහයෝගය දක්වන අයිකන කට්ටලයකි.

සහය දක්වන Launcher :
 • Nova
 • Apex
 • ADW
 • Inspire
 • Smart
 • Atom
 • Aviate
 • Solo
 • S Launcher
 • Slide
 • Winterboard
 • KK Launcher
 • Mini Launcher
 • Holo Launcher
 • Action Launcher Pro
 • Go Launcher (icons only)
 • Unicon only Icon
 • Walpaper design and resolution
නව සංස්කරණයෙහි වු වෙනස්කමි : (Updated : Nov 14, 2014)
 • New wallpaper hd
 • 35 icons more nawo 1935 icons hd
 • fix icons nexus 5 galaxy s5
*සහය දක්වන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ : 2.2+ සිට ඉහලට

 Lollipop Material Design Theme v3 APK (24.7 MB) ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න.

http://prem.androidsinhalen.com/15

බාගත කිරිමට උපදෙස්.
1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න 
මෙි සමිබන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු ඇත්නමි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුවට පැමීණ ඵහි Massages මගින් අපට ලබා දෙන්න. AndroidSinhalen facebook පිටුවට පිවිසීම සදහා පහත facebook  අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.