ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සිංහලෙන් ඇප්ලිකේෂනය පිලිබදව ඔබගේ අදහස් Comment ලෙස play store හි සටහන් කරන්නේ නමි ඉතා අගයකොට සලකමී.

මුදුකාංග

ඔබට අවශ්‍ය මුදුකංග නොමීලේම බාගත කරගන්න පිවිසෙන්න

ක්‍රිඩා

ඔබට අවශ්‍ය ක්‍රිඩා නොමීලේම බාගතකරගන්න පිවිසෙන්න

Hitman: Sniper v1.3.49044 APK (නියෝජිත 47ගේ Sniper මෙහෙයුමි)

හිට්මෑන් කිවිවම නොදන්න කෙනෙක් නැහැ, මොකද හිට් මෑන් චිත්‍රපටපෙල ඵ් තරමිම ජනප්‍රිය නිසා. ඉතින් මේ ජනප්‍රියත්වය නිසාම පසුව මෙම චිත්‍රපට මුල් කරගෙන ක්‍රිඩා පවා නිර්මාණය කෙරුණා. ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සිංහලෙන් අප විසින් අද ඔබට ලබාදෙන මෙම  Hitman: Sniper ක්‍රිඩාවේදි ඔබට නියෝජිත 47 ගේ චරිතය ලැබෙන අතර, ඔබට ලබාදෙන විවිධ Sniper මෙහෙයුමි සාර්ථකව අවසන් කල යුතු වේ. 

විශේෂංග :

 • Immersive sniping game based on the Hitman universe
 • Complete over 150 missions. Eliminate the top criminal elite! 
 • Replay and uncover more secrets as contracts evolve
 • Compete against your friends & dominate the leaderboards! 
 • Master undetected kills using your surrounding environment 
 • Unlock and assemble 13 epic sniper rifles
සහය දක්වනු ලබන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ : 4.1+

Hitman: Sniper v1.3.49044 APK+OBB (215M) ගොනු

 පහතින් බාගතකරගන්න.

Part 1
 APK+OBB
Part 2

බාගත කිරිමට උපදෙස්.
1.  ඉහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න මත ක්ලික් කරන්න.
2.  ඉන් පසුව වෙළඳ දැන්වීමක් දර්ශණය වන අතර තත්පර 5ක් රැදි සිටින්න.
3.  ඉන්පසු පිටුවේ දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම මත ක්ලික් කරන්න
RAM Manager Pro v7.5.1 APK ( '' RAM '' optimizes කල හැකි ජනප්‍රියම මෘදුකාංගය )

{ විශේෂ : මෙම මෘදුකාංගය භාවිතා කිරිම සදහා ඔබගේ උපාංගය මූල (ROOT) කර  තිබිය යුතුය...! }
RAM Manager Pro, යනු  ඕනෑම  ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් උපාංගයක RAM ඵක optimizes කල හැකි ඔබට බොහෝ ප්‍රයෝජනවත් වන  මෘදුකාංගයකි, තවද මෘදුකාංගය මගින්  RAM balance කිරිම මගින් ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් system හි වේගය බොහෝසේ වැඩිකරගත හැකි අතර  ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් උපාංග භාවිතා කරන්නවුන් හට ප්‍රයෝජනවත් වන තවත් බොහෝ සේවාවන් මෙහි අඩංගුවේ.

අනෙකුත් විශේෂංග :
 • Balance - Option which makes your RAM to the best optimization, this option is for everyday using. Use this option when you want to have fast phone without lags.
 • Balance (More free memory) - This option is nearly the same as Balance, but this option should be advantageous for users who have more RAM than 512 MB. This option gives you more free memory but a bit reduces multitasking.
 • Balance (More multitasking) - This option is nearly the same as Balance, but this option should be advantageous for users who have less RAM than 512 MB. This option gives you more multitasking, but a bit reduces free memory.
 • Hard Gaming - Option which stabilizes your RAM for playing hardest games. Use this option for games which lag on your phone. Your games will run smooth without lags.
 • Hard Gaming (Less aggressive) - This option is similar to Hard Gaming but should be better for devices with RAM lesser than 512MB.
 • Hard Multitasking - Option for users which are really hard working on their phones. You can have a lot of running apps and quickly switch between them without lags.
 • Default (Samsung) - Default settings by Samsung, these settings are also used by LG, HTC, etc.
 • Default (Nexus S) - Default settings which are used by all Google devices.
 • Default - This option reverts your RAM to your default settings, which you had before you installed this app.
 • Lock launcher in memory
 • VM Heap size
 • Memory info
 • Free memory meter
 • Charging limit (only works on some kernels)
 • Widget
 • Chosen option is automatically set on each reboot.
 • You can easily switch between all options without rebooting.
නව සංස්කරණයෙහි වු වෙනස්කමි : (Updated : Jul  10, 2015)
 • Fixed minor issues
# සහය දක්වන ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සංස්කරණ  : 2.1+ ඉහල

RAM Manager Pro v7.5.1 APK  (1.31MB) ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න.

බාගත කිරිමට උපදෙස්.
1.  ඉහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න මත ක්ලික් කරන්න.
2.  ඉන් පසුව වෙළඳ දැන්වීමක් දර්ශණය වන අතර තත්පර 5ක් රැදි සිටින්න.
3.  ඉන්පසු පිටුවේ දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම මත ක්ලික් කරන්න
AppMgr Pro III (App 2 SD) v3.65 APK ( ස්ථාපනය කර ඇති ඇප්ලිකේෂන් SD Card ඵකට දාගන්න )

AppMgr Pro III (App 2 SD) play.google.com.app2sd.pro
ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෙහෙයුමි පද්ධතිය සහිත ජංගම දුරකථන හා ටැබිලටි භාවිතා කරන බොහෝ දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්ණයක් තමයි තමන්ගේ උපාංගයේ  අභ්‍යන්තර මතක ධාරිතාවය (internal memory)අඩුවීම, සාමාන්‍යයෙන් මෘදුකාංගයක් ස්ථාපනය (install) කිරිමේදි ඵම ඇප්ලිකේෂනයට අයත් දත්ත ගබඩා වන්නේ අභ්‍යන්තර මතක ධාරිතාවය (internal memory) තුලය. ඵබැවින් ඔබගේ උපාංගයට ස්ථාපනය  (install) කල හැක්කේ සීමීත ඇප්ලිකේෂන ප්‍රමාණයක් වන අතර මතක ධාරිතාවය (internal memory) අවසන් වු පසු උපාංගයට ඇප්ලිකේෂන ස්ථාපනය කල නොහැක.

මෙයට විසදුමක් හැටියට ඇන්ඩ්‍රොයිඩ්  සිංහලෙන් වෙතින් AppMgr Pro III (App 2 SD) මෘදුකාංගය ඔබට ලබාදෙන අතර මෙමගින් ඔබට අවශ්‍ය ඇප්පිකේෂන sd card තුල ස්ථාපනය  (install) කල හැකි අතර උපාංගයේ ස්ථාපනය  (install) කර ඇති ඇප්ලිකේෂන පිටත මතකධාරිතාවය ( sd card ) තුලට රැගෙන යා හැකිය.

විශේෂංග.
 1. new ICS style UI, themes
 2. batch uninstall apps
 3. batch move apps to external storage
 4. notify when movable apps installed
 5. hide apps from app drawer
 6. 1-tap to clear all cache
 7. batch clear apps cache or data
 8. batch view apps on Google Play
 9. export the app list
 10. install apps from the exported app list
 11. quick uninstall or move an app by drag-n-drop
 12. sort apps by name, size or installation time
 13. share customized app list with friends
 14. support home screen widgets
 15. support Android 2/3/4
 16. support "Move2SD Enabler"
 17. customizable notification sound, vibrate and light
නව සංස්කරණයෙහි වු වෙනස්කමි : : (Updated : Aug 19, 2015)

 • add a "Open top window" setting. If this option is unchecked, it won't open the top window after an app moved
 • add Português and Português(Brasil) languages
 • update side menu UI
 • update strings for some countries
 • bugs fixed and optimizations

  # සහය දක්වනු ලබන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ : 2.2+ සිට ඉහලට

  AppMgr Pro III (App 2 SD) v3.65 APK (2.2 MB) ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න.
   APK
  බාගත කිරිමට උපදෙස්.
  1.  ඉහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න මත ක්ලික් කරන්න.
  2.  ඉන් පසුව වෙළඳ දැන්වීමක් දර්ශණය වන අතර තත්පර 5ක් රැදි සිටින්න.
  3.  ඉන්පසු පිටුවේ දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම මත ක්ලික් කරන්න
   
  මෙි සමිබන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු ඇත්නමි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුවට පැමීණ ඵහි Massages මගින් අපට ලබා දෙන්න. AndroidSinhalen facebook පිටුවට පිවිසීම සදහා පහත facebook  අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.
  How to UnRoot Android (ඇන්ඩ්‍රොයිඩි දුරකථනය අන්රූට් කරන්නේ කොහොමද.?)

  ඇන්ඩ්‍රොයිඩි මෙහෙයුමි පද්ධතිය සහිත ජංගම දුරකථනයක් හෝ ටැබ්ලට් උපාංගයක් භාවිතා කරන්නෙක් වශයෙන් මූල (ROOT) කිරිම යනු කුමක්ද යන වග මේ වෙනකොටත් ඔබ දන්නවා ඇති. ඔබ දුරකථනයක් මිලදී ගන්නා විටදි බොහෝ විට වගකීමි සහතිකයක් තහිතවයි ඵය ලබාගන්නෙ. නමුත් මෙසේ මිලදීගත් දුරකථනය ඔබගේ අවශ්‍යතාවය මත මූල (ROOT) කර භාවිතා කරන අවස්ථාවකදි දුරකථනයෙහි වගකීමි කාලය ඇතුලත යමි දෝෂයක් පැණ නැගුනේ යැයි සිතමු. නමුත් ඵවැනි අවස්ථාවකදි දුරකථනය මූල (ROOT) කර ඇති නිසාවෙන් දුරකථනයෙහි වගකීමි සහතිකය අවලංගු වන බැවින් මිලදීගත් ස්ථානයෙන් ඔබට අදාල සේවාවන් ලබාගැනීමට නොහැකි වනු ඇත. 

  නමුත් මෙවැනි අවස්ථාවකදි ඇන්ඩ්‍රොයිඩි දුරකථනය පෙර තිබු පරිදි සමිපුර්ණයෙන්ම UNROOT කර ගැනීමට හැකිනමි ඉහත සඳහන් පරිදි යමි දෝෂයක් පැණනැගුන විටකදි දුරකථනය සඳහා නැවත වගකීමි සහතිකය වලංගු වනු ඇත. 

  UNROOT කරගන්නේ කොහොමද..? මේ සඳහා ඉතාමත් පහසු ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා.

  #1 දෙවන ක්‍රමය SuperSU App

  මේ සඳහා පළමුවෙන්ම SuperSU යෙදුම ස්ථාපනය කරගතයුතු අතර ඵය Google Play store වෙතින් නොමීලේ බාගතකරගත හැකි යෙදුමකි. 
  බාගත කිරිමට උපදෙස්.
  1.  ඉහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න මත ක්ලික් කරන්න.
  2.  ඉන් පසුව වෙළඳ දැන්වීමක් දර්ශණය වන අතර තත්පර 5ක් රැදි සිටින්න.
  3.  ඉන්පසු පිටුවේ දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම මත ක්ලික් කරන්න

  කොහොමද SuperSU භාවිතා කරන්න‍ේ‍..?

  1. SuperSU යෙදුම ඔබගේ Root කර ඇති දුරකථනයට බාගතකර (Download) ස්ථාපනය (Install) කරගන්න. 
  2. Open SuperSU open කර Setting වෙත ගොස් ඵහි ඇති Full Unroot යන්න ලබාදෙන්න. 

  #2 පළමු ක්‍රමය (OTA RootKeeper)

  මේ සඳහා  OTA RootKeeper යෙදුම ස්ථාපනය කරගතයුතු අතර ඵය Google Play store වෙතින් නොමීලේ බාගතකරගත හැකි යෙදුමකි. 

  කොහොමද OTA RootKeeper භාවිතා කරන්න‍ෙ..?

  1. OTA RootKeeper යෙදුම ඔබගේ Root කර ඇති දුරකථනයට බාගතකර (Download) ස්ථාපනය (Install) කරගන්න.  
  2. ඵය open කර Temp.un-root යන්න ක්ලික් කරන්න. (මෙමගින් ඔබගේ දුරකථනය තාවකාලිකව unroot වනු ඇත.)
  3. ඉන් පසුව  Delete su backup යන්න ක්ලික් කරන්න. ( මෙමගින්  ඔබගේ දුරකථනය ස්ථිරවම unroot වනු ඇත.)  Gangstar 4 v2.0.1b [MOD] APK (නවීනතම අවි ආයුධ සමඟ පට්ට ෆන් ඵකක් ගන්න.)

  Gangstar Vegas play.google.com.GloftGGHM
  ඇන්ඩ්‍රොයිඩි මෙහෙයුමි පද්ධතිය සහිත ස්මාර්ට් දුරකථන , ටැබිලට් මගින් ගෙම්ස් සෙල්ලමි කරන අය වෙනුවෙන් ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සිංහලෙන් වෙතින් අද සුපිරි ක්‍රිඩාවක් අරගෙන ආවා, මෙය අපරාධමය ක්‍රිඩා ගණයට අයත් වන අතර, අපරාධ ක්‍රිඩා වලට කැමති අයට පට්ටම පට්ට ෆන් ඵකක් ගන්න පුලුවන් ක්‍රිඩාවක් කියලා කිවිවට වරදක් නැහැ, මොකද අති දරුණු නවීනතම අවි ආයුධ වගේම ක්‍රිඩකයාගේ පෙනුම ඔබට අවශ්‍ය පරිදි වෙනස්කර ගැනීමේ පහසුකමි රැසක් මෙම ක්‍රිඩාවේදි ඔබට ලැබේනවා.

  WELCOME TO OUTRAGEOUS LAS VEGAS:
  • Play as a mixed martial arts (MMA) fighter in a BLOCKBUSTER STORY MODE
  • Make your way through 80 MISSIONS filled with action
  • Build up a gangster squad to take over Vegas and win mafia wars
  ENDLESS SANDBOX FUN:
  • Explore a BIGGER CITY, 9x the size of the previous Gangstar game
  • Perform amazing stunts with ragdoll effects making use of HAVOK PHYSICS
  • Climb the leaderboards in tough CHALLENGES including air, water and street racing, MMA fighting & more!
  • Become Vegas's finest shooter in Carnage & Heist modes
  • Break the bank in addictive CASINO GAMES
  A RIDE ON THE WILD SIDE:
  • Access INSANE WEAPONS like Molotov cocktails, flamethrowers & an electric guitar!
  • Drive CRAZY VEHICLES including monster trucks, muscle cars & fighter jets
  • UPGRADE YOUR SKILLS & GEAR and customize their appearance
  • Enjoy an amazing soundtrack featuring Skrillex, Kavinsky, Chromatics and more
  Gangstar 4 v2.0.1b [MOD] APK (33MB) ගොනුව පහතින් බාගතකරග්නන.
   APK
  බාගත කිරිමට උපදෙස්.
  1.  ඉහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න මත ක්ලික් කරන්න.
  2.  ඉන් පසුව වෙළඳ දැන්වීමක් දර්ශණය වන අතර තත්පර 5ක් රැදි සිටින්න.
  3.  ඉන්පසු පිටුවේ දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම මත ක්ලික් කරන්න