install "Android Sinhalen" App on google play.

Apps

Download Android Apps Free.

Games

Download Android Games Free.

themes,Launcher

Launcher themes free download

Jun 15, 2016

Shadow fight 2 v1.9.15 Apk + MOD(Coins/Gems) + Offline Data

මෙම ක්‍රිඩාව සටන් ක්‍රිඩාවලට කැමති අය වෙනුවෙන්ම නිර්මාණය කර ලද්දක් වන අතර, ක්‍රිඩාවේ ඉදිරියට යෑමේදි ඉතාමත් දරණූ ගණයේ සටන් කරුවන් සමඟ සටන් කිරිමට ඔබට සිදුන අතර මෙහිදි ශබට වෙනත් ක්‍රිඩා වල නොමැති ඉතාමත් දුරලභ ගණයේ මාරක අවි ආයුධ  කට්ටල පවා භාවිතා කරන්න පුලුවන්. ඵ් විතරක් නෙවෙයි මේ ක්‍රිඩාව කොච්චර ජනප්‍රියද කියනවනමි දැනට ලෝකය පුරා මීලියන 40කට වැඩි පිරිසක් මේ ක්‍රිඩාව ප්ලේ කරනවා. 


Shadow fight 2 v1.9.15  Apk + MOD(Coins/Gems) + Offline Data(99MB)

Shadow-fight
Jun 14, 2016

Welcome to "Android Katha" (ඇන්ඩ්‍රොයිඩි ගැන සිංහලෙන් කථාකරන අලුත්ම YouTube චැනල් ඵක)


"Android කතා" කියලා කියන්නේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩි ගැන සිංහලෙන් කථාකරන්නම වෙන් වුනු අලුත්ම YouTube චැනල් ඵක. මෙහිදි ඇන්ඩ්‍රොයිඩි මෙහෙයුමි පද්ධතිය, Apps, Games, Themes, Android Tips ගැන වගේම ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සමිබන්ධයෙන් පැන නගින ගැටළු සමිබන්ධයෙනුත් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. (අලුත්ම විඩියෝ ආපු ගමන් බලන්න "Android කතා" YouTube චැනල් ඵක subscribe කරන්න.)

මීට පෙර YouTube චැනල් ඵකක් කරන්න හිතාගෙන හිටියත්,ඵකට අවශ්‍ය තාක්ෂණික දැනුම හා ඵ් පිලිබඳව හරි හැටි අවබෝදයක් නොතිබුනු නිසා මේ වැඩෙි ඵලියට දාගන්න බැරි තත්වයක් තමයි තිබුනේ. 2016 ජුනි 05 SAITM Campus ඵකේ තිබුන ‪#‎GeekUpLive‬ වැඩසටහනය මමත් සහභාගි වුනා. ඵ් වැඩසටහනෙන් ලැබුනු දැනුමෙන් හා පන්නරයෙන් තමයි
"Android කතා" YouTube චැනල් ඵක මෙච්චර ඉක්මනට ඵලියට දාගන්න පුලුවන් වුනේ. ඉතින් මේ වැඩසටහන සංවිධානය කරපු මලින්ද සම්පත් සහ චානුක සහෝදරයන්ට මේ වාගේ දේවල් ඉදිරියටත් කරගෙන යන්න ශක්තිය ලැබේවා කියලා පාර්ථනා තරන අතරම මාගේ හදපිරි ස්තූතීය මෙසේ පුදකර සිටිනවා. 

ඵ් වගේම YouTube විඩියෝ ඵකක් හදන විදිය, ඵ් තාක්ෂණය ගැන පැහැදිලිව කියලා දුන්නු මලින්ද අලහකොන් දහෝදරයාට (TechTrack) විශේෂයෙන්ම ස්තූති වන්ත වෙනවා.

Facebook : facebook.com/androidkathaJun 10, 2016

Assassin's Creed Identity v2.5.4 APK (ඝාතකයා)

Assassin's Creed Identity com.ubisoft.assassinscreed.identity
Assassin's Creed ක්‍රිඩාව ගැන කාටවත් අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නෑ, මොකද කොල්ලෙක් අනිවාරෙන් කමේ ක්‍රිඩා මාලාවේ ඵක් ක්‍රිඩාවක් හෝ සෙල්ලමි කරලා තියෙන නිසා. තවද මෙම ක්‍රිඩාව PC,PS,XBOX සඳහාද නිකුත් කර ඇති අතර ඔබට අද ලබාදෙන්නේ මෙම ක්‍රිඩාවේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණයයි. 

CREATE, EVOLVE AND CUSTOMIZE YOUR ASSASSIN!
 • Pick a CLASS: Choose between Berserker, Shadow Blade, Trickster and Thief
 • CUSTOMIZE your Assassins: Use loot, choose your outfits and weapons like epic swords and the iconic hidden blade.
 • Make your Assassin EVOLVE from NOVICE to MASTER!
TONS OF MISSIONS AND POSSIBILITIES!
 • Experience the FREEDOM OF MOVEMENT: Run, jump, climb and feel the thrill of the leap of faith on your mobile screen!
 • Achieve an infinity of QUESTS, unlock new locations and hundreds of items.
 • PLAY HOW YOU WANT TO with simple tap-to-move, dual virtual stick controls or with a gamepad.
THE TECHNICAL EXCELLENCE OF THE ASSASSIN'S CREED GAMES!
 • The Unity game engine brings STUNNING GRAPHICS through amazing custom-made HD textures, shaders, and models to your screen.
 • Every place you visit in the ITALIAN RENAISSANCE will be an open map for you to explore: Santa Croce Area in Firenze, the Colosseum area in Roma etc.
**ASSASSIN’S CREED** is one of the most popular franchise of all time. Its success has been built through years with famous titles such as Assassin’s Creed Syndicate, Assassin’s Creed Unity, Assassin’s Creed Black Flag etc.

This game is available in: English, French, Italian, German, Spanish, Russian, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Brazilian, Japanese and Korean.

නව සංස්රකණයෙහි වු වෙනස්කමි : 
(Updated : 7 June 2016)

 • We regularly bring you updates and new features to improve your experience. Have fun!
සහය දක්වනු ලබන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ : 4.1


Assassin's Creed Identity v2.5.4 APK (97MB)
 Jun 6, 2016

Headset Button Controller v8.3 APK (Headset බොත්තමෙන් වැඩ ගොඩක් )

Headset Button Controller play.google.com.headsetbutton
ඔබගේ හෙඩ්සෙට් (Headset) ඇති බොත්තම මත ක්ලික් කිරීමෙන්, , allowing you to play music, change tracks, adjust volume, answer phone calls, start Voice Command සහ තවත් බොහෝ දේ ඵකම යෙදුමකින්.

Default configuration for single-button headsets (center button for 3-button headsets): 
 • Single press: play / pause (+ answer call / end call) 
 • Double press: next track (+ decline call / mute microphone) 
 • Triple press: previous track 
 • Quadruple press: previous track (2x) 
 • Long press: Volume control 
 • Press and hold: Fast forward [3] 
 • Double press and hold: Rewind [3] 
 • Triple press and hold: disabled 


All of the above options are configurable to any of the following: 
 • Stop 
 • Play / pause 
 • Next track 
 • Previous track 
 • Previous track (twice) 
 • Mute / unmute 
 • Voice command 
 • Voice search 
 • Redial last number 
 • Say current time (Text-To-Speech required) 
 • Launch app 
 • Tasker task [1] 
Additionally the long press options are configurable to any of the following:
 • Volume control [2] 
 • Rewind [3] 
 • Fast forward [3] 

නව සංස්කරණයෙහි වු වෙනස්කමි : (Updated : 4 June 2016)

 • Pressy mode support for Marshmallow (Android 6)
 • Notes:
 • JellyBean/KitKat/Lollipop: The long press commands of the center button are reserved by Google Now and cannot be configured with this app.
 • Headset Button Controller cannot support the separate volume control buttons on the iPhone headset - this is a limitation of the Android framework.
සහය දක්වනු ලබන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ : 2.1+

Headset Button Controller v8.3 APK (350KB)