install "Android Sinhalen" App on google play.

Apps

Download Android Apps Free.

Games

Download Android Games Free.

themes,Launcher

Launcher themes free download

Jul 27, 2016

Titanium Backup PRO ★ root v7.5.0 APK (ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සදහා ඇති ජවසම්පන්නතම backup tool ඵක)

☆ මූල (ROOT) කර තිබිය යුතුය.
☆ සහය දක්වන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ  1.5 සිට 4.4+

Titanium Backup tool කියලා කියන්නේ, ඇන්ඩ්‍රොයිඩි මෙහෙයුමි පද්ධතිය සදහා ඇති ජවසම්පන්නම  backup tool ඵක කිවහොත් නිවැරැදියි, මොකද ඵ් බව ඇන්ඩ්‍රොයිඩි මෙහෙයුමි පද්ධතිය භාවිතා කරන්නන් කවුරැත් අවිවාදයෙන්ම පිලිගන්නා දෙයක්. Titanium Backup tool මේ තරමිම ජනප්‍රිය හා භාවිතා කරන්න පිරිස වැඩි වීමට හේතුව තමයි මොවුන් ලබා දෙන සේවාව. මොකද.. ඇන්ඩ්‍රොයිඩි මෙහෙයුමි පද්ධතිය සදහා ඇති අනෙක් Backup tool ඵක්ක Titanium Backup tool සසදා බැලුවහොත් ඔබට ඵය මැනවින් වැටහේවි. 

PRO සංස්කරණයෙහි ඇති පහසුකමි:
 • Multiple backups per app
 • 0-click batch restore
 • Multi-user support for some apps! (eg: games)
 • Batch verification
 • Backup apps without closing them!
 • Restore individual apps+data from CWM backups!
 • Restore individual apps+data from TWRP backups!
 • Hypershell speed
 • Migrate system data across different ROMs
 • Market Doctor (relink apps to Market)
 • "Destroy all Market links" feature
 • Apps freezer (incl. batch support)
 • Market "auto updating" manager
 • Convert user apps <=> system apps
 • Encryption
 • Unlimited schedules
 • Sync to/from Dropbox (manual/scheduled)
 • Sync to/from Box (manual/scheduled)
 • Sync to/from Google Drive (manual/scheduled)
 • Load/Save a Filter and use it in Widgets/Schedules
 • Protect backup against deletion
 • Send backup by e-mail
 • Backup→Verify→Un-install an app in one shot
 • Freeze/defrost/launch apps in a single click
 • CSV export any app DB (e-mail or Google Docs)
 • Brand the app with your name
 • Bloatware Melter (experimental)
 • Convert app data to/from faster WAL DB format
MORE MEMORY:
 • Dalvik cache cleaner
 • Integrate system app updates into ROM
 • Move apps into ROM
 • Integrate Dalvik cache system elements into ROM
නව සංස්කරණයෙහි වු වෙනස් කමි  (Updated : Jun 12, 2015)
 • This is a bugfix release. Have a look at the changes in 7.2.0 too!
 • Fixed problem when storing backups to built-in DocumentsProvider on some ASUS/Sony devices, which caused backups to appear as “data only”.
 • Updated translations.
 • [PRO] Added an easy way to clear Dropbox/Box/GDrive authentication tokens.
 • Initial support for Android M preview, fixed FC on launch & backup folder detect.
 • Support for ext. SD card on HTC One Max.
 • Added "copy IP address to clipboard" in TB Web Server.
 • [PRO] Fixed bugs in Box API code (non-working login panel in some cases, inability to clear authentication token).
 • Fixed incorrect IPV6 URL display in TB Web Server.
 • Minor fixes & improvements.
 • Updated translations.
  Titanium Backup PRO ★ root v7.5.0 APK  (7.3MB)
  බාගත කිරිමට උපදෙස්.
  1.  ඉහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න මත ක්ලික් කරන්න.
  2.  ඉන් පසුව වෙළඳ දැන්වීමක් දර්ශණය වන අතර තත්පර 5ක් රැදි සිටින්න.
  3.  ඉන්පසු පිටුවේ දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම මත ක්ලික් කරන්න


  මෙි සමිබන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු ඇත්නමි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුවට පැමීණ ඵහි Massages මගින් අපට ලබා දෙන්න. AndroidSinhalen facebook පිටුවට පිවිසීම සදහා පහත facebook  අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.
   facebookLike us on Facebook   

         Jul 25, 2016

  Ultimate Guitar Tabs & Chords v4.6.0 APK (ගිටාර් ඉගෙන ගන්න අයට මෙන්න ඇප් ඵක) (නවතම සංස්කරණය)

  ඔබත් ගිටාර් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ද, නැතිනමි විනෝදයට ගිටාර් ප්ලේ කරන කෙනෙක්ද, අන්න ඵ් අයට ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් ඇප් ඵකක් තමයි Ultimate Guitar Tabs & Chords ඇප් ඵක. 
  • Quick Search. Find Tabs quickly by entering artist name or song title. 
  • Favorites. Add Tabs to your Favorites to make them available for offline browsing. Synchronize Tabs between the app and your online account!
  • Advanced Search tool. You can search for Tabs by specifying Tab type, part of the song, difficulty level, tuning, and rating. 
  • UG Authorization. Sign in with your Ultimate Guitar account, or create a new one directly from the app. 
  • Playlists. Create custom lists of Tabs in your Favorites. 
  • Chords. View chord diagrams while reading Chords, transpose chords easily. 
  • Tab Packs. Collections of pre-selected Tabs. Tab Packs are based on skills level, music genres, and special occasions.
  • Top 100 Tabs list for each Tab type (Guitar, Bass, Chords, Drums or overall). 
  • Auto-scroll feature. View Tablature in the text viewer using the handy Auto-Scroll functionality - The App will scroll Tabs for you!
  • Changeable fonts. Pick what font to use for displaying Tabs' content. 
  • Random Tab. Load Tab for a random song. 
  • Now playing. Find Tabs for the currently playing song (needs to be technically supported by the device).
  • Portrait and Landscape modes are available. You can scale Tabs too.
  Pro සංස්කරණයෙහි ඇති පහසුකමි :
  • Supports the Tab Pro format, similar to Guitar Pro and Power Tab. 
  • Huge Database. A thorough database with over 150,000 Tabs. 
  • Playback. Instantly playback tabs with real-sounding instruments.
  • Multitrack. Audio mixing is in your hands, change volume on any instrument.
  • Chords. Shown above the corresponding beats for optimum visual cues. 
  • Fretboard display. Get the perfect view of the notes' placement on each fret.
  Guitar Tools combines a top-quality Guitar Tuner, Metronome and Chords Library together with your Ultimate Guitar Tabs app, giving you the ultimate set of guitar tools:
  • Guitar Tuner. Keep your instrument in tune using your device's built in microphone, or with our accurate Brain Tuner.
  • Metronome. Keep in time with a metronome full of features like fine tempo tuning, ability to set tempo by tapping, adjustable tempo signature, beat subdivision, 5 sound packs, and much more. 
  • Chords Library. Display and playback chords from our beautiful and powerful chord library.
  නව සංස්කරණයේ ඇති සංස්කරණ : (Updated : 22 July 2016)
  - Minor bug fixes

  සහය දක්වනු ලබන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ : 1.6+

  Ultimate Guitar Tabs & Chords v4.6.0 APK (26MB)
  බාගත කිරිමට උපදෙස්.
  1.  ඉහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න මත ක්ලික් කරන්න.
  2.  ඉන් පසුව වෙළඳ දැන්වීමක් දර්ශණය වන අතර තත්පර 5ක් රැදි සිටින්න.
  3.  ඉන්පසු පිටුවේ දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම මත ක්ලික් කරන්න


  Ultimate Guitar Tabs & Chords - screenshot
  Ultimate Guitar Tabs & Chords - screenshot
  Ultimate Guitar Tabs & Chords - screenshot
  Ultimate Guitar Tabs & Chords - screenshot
  Ultimate Guitar Tabs & Chords - screenshot
  Ultimate Guitar Tabs & Chords - screenshot
  Ultimate Guitar Tabs & Chords - screenshot  Jul 23, 2016

  AppMgr Pro III (App 2 SD) v3.96 APK ( ස්ථාපනය කර ඇති ඇප්ලිකේෂන් SD Card ඵකට දාගන්න )

  AppMgr Pro III (App 2 SD) play.google.com.app2sd.pro
  ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෙහෙයුමි පද්ධතිය සහිත ජංගම දුරකථන හා ටැබිලටි භාවිතා කරන බොහෝ දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්ණයක් තමයි තමන්ගේ උපාංගයේ  අභ්‍යන්තර මතක ධාරිතාවය (internal memory)අඩුවීම, සාමාන්‍යයෙන් මෘදුකාංගයක් ස්ථාපනය (install) කිරිමේදි ඵම ඇප්ලිකේෂනයට අයත් දත්ත ගබඩා වන්නේ අභ්‍යන්තර මතක ධාරිතාවය (internal memory) තුලය. ඵබැවින් ඔබගේ උපාංගයට ස්ථාපනය  (install) කල හැක්කේ සීමීත ඇප්ලිකේෂන ප්‍රමාණයක් වන අතර මතක ධාරිතාවය (internal memory) අවසන් වු පසු උපාංගයට ඇප්ලිකේෂන ස්ථාපනය කල නොහැක.

  මෙයට විසදුමක් හැටියට ඇන්ඩ්‍රොයිඩ්  සිංහලෙන් වෙතින් AppMgr Pro III (App 2 SD) මෘදුකාංගය ඔබට ලබාදෙන අතර මෙමගින් ඔබට අවශ්‍ය ඇප්පිකේෂන sd card තුල ස්ථාපනය  (install) කල හැකි අතර උපාංගයේ ස්ථාපනය  (install) කර ඇති ඇප්ලිකේෂන පිටත මතකධාරිතාවය ( sd card ) තුලට රැගෙන යා හැකිය.

  විශේෂංග.
  1. new ICS style UI, themes
  2. batch uninstall apps
  3. batch move apps to external storage
  4. notify when movable apps installed
  5. hide apps from app drawer
  6. 1-tap to clear all cache
  7. batch clear apps cache or data
  8. batch view apps on Google Play
  9. export the app list
  10. install apps from the exported app list
  11. quick uninstall or move an app by drag-n-drop
  12. sort apps by name, size or installation time
  13. share customized app list with friends
  14. support home screen widgets
  15. support Android 2/3/4
  16. support "Move2SD Enabler"
  17. customizable notification sound, vibrate and light
  නව සංස්කරණයෙහි වු වෙනස්කමි :  (Updated : 21 July 2016)
  v3.96/3.95
  ★ new "Root freeze" apps function which freezes apps without confirmation for each app
  ★ add more options for "Notify when large cache" setting
  ★ enable you to show large cache apps: MENU > Apps with large cache
  ★ show package name for each app
  ★ add Translate and Close buttons to About window
  ★ fixed: root auto move function does not work in some cases
  ★ fixed: should not bring up AppMgr window when tapping the circle widget
  ★ bugs fixed and optimizations

   # සහය දක්වනු ලබන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ : 2.2+ සිට ඉහලට
   AppMgr Pro III (App 2 SD) v3.96 APK (4.8 MB) 
   APK

   බාගත කිරිමට උපදෙස්.
   1.  ඉහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න මත ක්ලික් කරන්න.
   2.  ඉන් පසුව වෙළඳ දැන්වීමක් දර්ශණය වන අතර තත්පර 5ක් රැදි සිටින්න.
   3.  ඉන්පසු පිටුවේ දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම මත ක්ලික් කරන්න
    
   මෙි සමිබන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු ඇත්නමි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුවට පැමීණ ඵහි Massages මගින් අපට ලබා දෙන්න. AndroidSinhalen facebook පිටුවට පිවිසීම සදහා පහත facebook  අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.   Jul 21, 2016

   WWE 2K v1.1.8117.APK (මොකද කියන්නේ..ෆෝන් ඵකෙන් රෙස්ලින් ගහමුද..?)

   WWE යන නම කියපු ගමන් මතක් වෙන්නේ මොකද්ද.. රෙස්ලින්ග් ක්‍රිඩාවනේ. WWE සමාගමෙන් වාර්ෂිකව මේ රෙස්ලින්ග් ක්‍රිඩාව පදනමි කරගෙන පරිගණක‍, XBOX 360, PlayStation සඳහා ක්‍රීඩාවක් නිකුත් කරනු ලබනවා. නමුත් මීට පෙර මේ ගේම්ස් බොහො විට නිකුත් කරේ THQ කියන ආයතනය මගින්, නමුත් මේ වන විට ඔවුන්ගේ සාමාගම බංකොලොත් වීම හේතුවෙන් මෙවර මෙම ක්‍රිඩාව නිර්මාණය කිරිම  2K ආයතනයට භාරදී තිබෙනවා. 

    WWE 2K  ක්‍රීඩාව XBOX 360, PlayStation සඳහා පමණක් නිකුත් වු අතර, පරිගණක සඳහා නිකුත් කර නැත. පසුව මෙම ක්‍රිඩාව අපි ෆොන්, අයි පෑඩි සහ ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සදහා නිකුත් කරනු ලැබු අතර, අද ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සිංහලෙන් වෙතින් ඔබට ලබාදෙනු ලබන්නේ  WWE 2K ක්‍රිඩාවයි. 

   • Authentic WWE Action, Superstar Entrances, wrestling moves, your favorite match types, and more.
   • Create a Superstar: Create the Superstar you always wanted to be. Available for use in all game modes.
   • Career Mode: Choose a Custom or WWE Superstar and take him through his WWE journey. Earn Respect, upgrade your skills, earn titles, and achieve goals to earn your way to the WWE Hall of Fame.
   • Training - Learn how to play WWE 2K, from beginner to pro, learning the nuances of the deep gameplay in the game’s tutorial mode.
   • Real-Time Multiplayer Matches- Take your created Superstar or your favorite WWE Superstar online and play against friends or the WWE Universe .
   • Tons of Unlockables: Play and unlock tons of new items to further customize your created Superstar.

   නව සංස්කරණයෙහි වු වෙනස්කමි : (Updated : Jul 15, 2015)

   • Multi-Swipe gestures now allow a wider range of inputs based on distance and swipe angle
   • Additionally tuned directional swipe used for grapples and reversals
   • Increased responsiveness of controls for movement, pins, and submissions
   • Bug fixes for Create-A-Superstar
   • Bug fixes for title match celebration
   • Ability to turn Entrances on or off in Options menu

   *සහය දක්වනු ලබන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ. : 4.0+

   පහත Link වැඩ කරන්නේ නැතිනමි  අපිට කියන්න Android Sinhalen අපේ Facebook fan Page ඵකට සෙට් වෙන්න. 

    WWE 2K  v1.1.8117.APK (25MB)
   APK

   OBB(589MB)
   OBB 

   බාගත කිරිමට උපදෙස්.
   1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
   2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
   3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න    මෙි සමිබන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු ඇත්නමි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුවට පැමීණ ඵහි Massages මගින් අපට ලබා දෙන්න. AndroidSinhalen facebook පිටුවට පිවිසීම සදහා පහත facebook  අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.