අගේ පිටුවට පිවිසීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න.

මුදුකාංග

ඔබට අවශ්‍ය මුදුකංග නොමීලේම බාගත කරගන්න පිවිසෙන්න

ක්‍රිඩා

ඔබට අවශ්‍ය ක්‍රිඩා නොමීලේම බාගතකරගන්න පිවිසෙන්න

TuneIn Radio Pro v12.8 APK ( ගුවන් විදුලි නාලීකා 50,000 කට සවන් දෙන්න )

uneIn Radio Pro play.google.comradiotime.player
ඔබත් ගුවන්විදුලියට සවන්දීම විනොදංශයක් කරගත් අයෙක්ද..? ඵහෙනමි මෙන්න ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සිංහලෛන් වෙතින් ඔබට ගුවන් විදුලි නාලීකා 50,000 ක්, ඔහ්.. ඇත්තටම අපි නෙවෙයි දෙන්නේ, දැනට ලොකයේ ඇති ගුවන් විදුලි නාලීකා 50,000ක් පමණ හා, මීලියන 1.2 පමණ වැඩසටහන් සංඛ්‍යාවකට සවන්දිය හැකි TuneIn Radio Pro ඇප්ලිකේෂනයයි. 

නව සංස්කරණයෙහි වු වෙනස්කමි : (Updated : Oct 23, 2014)
 • Added a rewind/fast forward button
 • Streamlined mini-player in the rest of the app
 • Hold and resume your position in podcasts and on-demand content
 • Car Mode UI fixes & improvements
 • Echo improvements & icon change
 • Rename your recordings
 • Delete multiple recordings at once
සහය දක්වන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ : 1.6+ සිට ඉහලට

TuneIn Radio Pro v12.8 APK (18.3 MB) ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න.
APK

බාගත කිරිමට උපදෙස්.

1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න 


මෙි සමිබන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු ඇත්නමි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුවට පැමීණ ඵහි Massages මගින් අපට ලබා දෙන්න. AndroidSinhalen facebook පිටුවට පිවිසීම සදහා පහත facebook  අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.Battery Widget Reborn v2.0.11 APK ( දුරකථනයේ බැටරි ධාරිතාවය ඔබේ පාලනයට )

ඇන්ඩ්‍රොයිඩි මෙහෙයුමි පද්ධතිය සහිත ජංගම දුකරථන හා ටැබිලට් උපාංග භාවිතා කරන බොහෝ දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්ණයක් තමයි බැටරි ධාරිතාවය ඉක්මනින්ම ක්ෂය වී යෑම, මෙි සදහා යොදාගත හැකි අපුරැ ඇප්ලිකේෂන් ඵකක් තමයි Battery Widget Reborn ,  මෙමගින් ඔබගේ ප්‍රධාන තිරය මත බැටරි ධාරිතාවය 100 ප්‍රතිෂතයක් ලෙස පෙන්වන අතර, බුලුටුත්, වයිෆයි, තිරයේ ආලෝකය අඩු වැඩි කිරිම හා Airplane mode ද මෙම ඇප්ලීකේෂනය මගින් පහසුකමි සලසා දෙනු ලැබේ. 

Battery widget
 • circle battery level indicator indicator perfectly fits pure Android design
 • resizable on Android 4.x+
 • support for both main and external dock battery (Asus Transformer only)
 • Basic battery info
 • Battery Info
 • Shortcuts to Power-Summary/Background Sync/Wifi/BT Settings
 • Status bar notification of battery status
 • multiple icon styles
 • prediction (estimation) how long battery lasts
 • customizable texts in notification area (estimated time left, voltage, temperature, battery health)
 • Power saving functionality
 • automatic airplane mode during the night (simple but powerful battery saver functionality)
 • Charging and discharging chart
මෙමගින් පාලනය කල හැකි අනෙකුත් විශේෂංග:
 • Wifi
 • Bluetooth
 • Background Sync
 • Airplane mode
 • customizable notification priority
Holo themes interface ඵක ඇන්ඩ්‍රොයිඩි 2.3+ ඉහල ඕනෑම  දුරකථනයක් සදහා සහය දක්වනු ලැබේ.

නව සංස්කරණයෙහි වු වෙනස් කමි : (Updated : Oct 22, 2014)
found real cause of wrong notification info. It is finally fixed now. Thank you for your patience.

සහය දක්වනු ලබන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ  : 2.3+ ඉහල


Battery Widget Reborn v2.0.11 APK  () ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න.
APK

බාගත කිරිමට උපදෙස්.

1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න 

මෙි සමිබන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු ඇත්නමි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුවට පැමීණ ඵහි Massages මගින් අපට ලබා දෙන්න. AndroidSinhalen facebook පිටුවට පිවිසීම සදහා පහත facebook  අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.Fleksy Keyboard v3.2.12 APK (යතුරැපුවරැවක විස්කමි..)

ඇන්ඩ්‍රොයිඩි ස්මාරට් ජංගම දුරකථනයක් භාවිතා කරන ඔබ නිතර භාවිතා කරන ඇප්ලිකේෂනයක් තමයි යතුරැ පුවරැව, ඔබට බොහෝ අවස්ථාවලදි ඔබට දුරකථනයේ කෙට් පණිවුඩ, ඊ-මේල්, චැට්, යනාදී කටයුතුවලදී   යතුරැපුවරැව භාවිතා කිරිමට සිදුවෙනවා, මේ නිසාවෙන් බොහෝ දෙනෙක් තමන්ගේ, අවශ්‍යතාවයන්ට ගැලපෙන පරිදි, පහසුකමි වලින් වැඩි, ඉතා වෙගවත් ටයිප් කලහැකි ,භාවිතයට පහසු යතුරැපුවරැක් තොරා ගැනීමට පෙලබෙනවා. 

ඉතින්  මෙි සදහා හොදම විසදුමක් ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සිංහලෙන් වෙතින් අද ඔබට ලාබාදෙන්න යන්නේ, ඒ තමයි මෙි සියලු පහසුකමි වලින් සපිරැනු ඉහත සදහන් කරන ලද අවස්ථා වලදි ඔබට භාවිතා කල හැකි,  වේගවත්ව ටයිප් කිරිමෙි හැකියාවක් ඇති, ඇන්ඩ්‍රොයිඩි භාවිතා කරන බොහෝ දෙනෙක් භාවිතා කරන, Fleksy Keyboard මෘදුකාංගයයි.

ඇතුලත් පහසුකමි.
MOVE BEYOND PREDICTION
The power behind Fleksy is its unique technology based on Geometric Intelligence. Imprecise? Sloppy typing? No problem! Fleksy will know what word you meant to type even if you tap on all the wrong letters. The patent pending technology doesn't just look at the letters you press. It looks at WHERE you tap and analyzes your typing pattern to understand the word you meant to type.

There’s nothing out there like Fleksy. It’s so powerful that you can type without even looking at your keyboard.

UNIQUE GESTURE SYSTEM
With just a swipe of your finger, you can easily accomplish tasks such as punctuation, spaces, hit return, add words to your personal dictionary and much more. The unique gesture system maximizes typing comfort and makes typing just as easy as typing on your laptop.

FASTEST IN THE WORLD
Fleksy is the most comfortable, most accurate smartphone typing experience in the world.
It's now also the fastest. The official Guinness World Record for fastest typing on a smartphone was broken with Fleksy on May 2014.

SEE MORE OF YOUR SCREEN
Personalize Fleksy to meet your needs with multiple layout options to reclaim your screen real estate. The unique gesture system allows you to minimize the keyboard to three lines or even choose to use the invisible keyboard to see 100% of your screen while accurately typing on your touchscreen.

CLOUD CUSTOMIZATION
Fleksy adjusts further to your writing style through My Fleksy Cloud service! Teach Fleksy your unique writing style by linking your email and social networks, then backup and sync seamlessly across your devices.

FRESH, FUN, FAST
Track your stats and master typing without looking through My Badges! Earn all 30 badges like “Invisible Master”, “Dash Swiper”, "Fleksy Bird" and "King of Keyboards" for your collection.

LANGUAGE SUPPORT
Fleksy keyboard supports Dutch, English, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Russian, Spanish and Turkish.
Vote for your language at http://languages.fleksy.com
Languages with the most votes will be released faster!
Based on your feedback we're working on:
 • Arabic
 • Hebrew
 • Bahasa Indonesia
LAYOUTS
Set to your preference: QWERTY, AZERTY, QWERTZ, even DVORAK or Colemak, Fleksy supports them all.

Join our beta to get new languages and features first: http://beta.fleksy.com

For technical support, go to http://feedback.fleksy.com


If you are a member of the press, write to us at press@fleksy.com.

සහය දක්වන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ : 4.0+ සිට ඉහලට


Fleksy Keyboard v3.2.12 APK   ( 28Mb  )ගොනුව පහතින් භාගත කරගන්න.

බාගත කිරිමට උපදෙස්.

1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න 

මෙි සමිබන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු ඇත්නමි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුවට පැමීණ ඵහි Massages මගින් අපට ලබා දෙන්න. AndroidSinhalen facebook පිටුවට පිවිසීම සදහා පහත facebook  අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.Real Drift Car Racing v2.4 APK + OBB (ඇන්ඩ්‍රොයිඩි භාවිතා කරන්නන් මීලියන 6ක් සෙල්ලමි කරන ධාවන ක්‍රිඩාව)

ඇන්ඩ්‍රොයිඩි මෙහෙයුමි පද්ධතිය සහිත උපාංග භාවිතා කරන්නන් මීලියන 06ක් සෙල්ලමි කරන ධාවන ක්‍රිඩාවක් තමයි  Real Drift Car Racing කියලා කියන්නේ, ඉතින් මීලියන 06ක් දෙනා සෙල්ලමි කරනවනමි මෙි ධාවන ක්‍රිඩාව කොහොම ඵකක්ද කියලා ඔබටම හිතාගන්න පුලුවන්නේ. තිමාණකරණය අතින් ඉතාමත් ඉහල තත්වයක තියෙන මෙම ක්‍රිඩාවෙිදි ඔබගේ කාර් රථයේ body color, rims model, rims වල පාට ඔබගේ සිතැගි පරිදි වෙනස් කර ගැනීමෙි හැකියාව ඇති අතර, ඔබගේ මීතුරන් හා ඵකතුව සජීවි ලෙස කාර් තරග පැවැත්වීම සදහාද මෙම ක්‍රිඩාව මගින් පහසුකමි සලසා ඇත.

විශේෂංග :
The most realistic 3D drift racing simulation on mobile devices;
Easy to control thanks to an innovative drift helper;
Customizable drift helper: from full help to total in your control;
Customizable gameplay;
Customizable cars: you can change car body color, rims model and rims color;
Realistic simulation of all aspect (engine, drivetrain, tires, etc) of the car;
Specific engine sound for every car with turbo whistle and blow off valve;
Backfire effects with sounds;
Accurate points calculation: earn points by drifting at high speed, at high drift angle and, for the first time, by light touching walls during a drift;
Online and local leaderboard to challenge your friends and people all over the world;
Big training track included to improve your drifting and racing skills;
High quality 3D graphics;
Cool dubstep soundtrack by Liquid Stranger and Simplify Recordings.

සමිපුර්ණ සංස්කරණයෙහි ඇති විශේෂංග.
No adverts;
7 new drift racing tracks;
5 new powerful cars with specific and realistic setup;
New challenging career mode with 12 championships with growing difficulty.
GAMEPLAY
Accelerometer (gyroscope) or touch steering mode;
Slider or touch throttle;
Automatic or manual transmission;
Metric or Imperial units of measurement;

නව සංස්කරණයෙහි ඇති වු වෙනස්කමි : (Updated : Oct 12, 2014)
added a new track: Mora Twin;
fixed black track issue with Mora Twin;
now all tracks can be unlocked with virtual money, not only by winning championships;
fixed an issue with checkpoints;
improved camera: now in downhill and uphill it follows track inclination;
improved leaderboard: now the first 50 results are loaded (instead of only 10) and is possible to scroll down using touch;
some small bug fixing.

සහය දක්වන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ : 2.3+ සිට ඉහලට


APK + OBB (140 MB) ගොනු ඇතුලත් ZIP ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න. APK + OBB

බාගත කිරිමට උපදෙස්.

1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න 


 


මෙි සමිබන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු ඇත්නමි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුවට පැමීණ ඵහි Massages මගින් අපට ලබා දෙන්න. AndroidSinhalen facebook පිටුවට පිවිසීම සදහා පහත facebook  අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.VivaVideo Pro Video Editor v3.5.1 APK (ඔබගේ ජංගම දුරකථනයෙන් පහසුවෙන්ම විඩියෝ edit කරන්න)

ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සිංහලෙන් අද ඔබට ලබාදෙන්නේ, ඔබගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩි ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනයෙන්ම විඩියෝ රෙකොඩින් හා විඩියෝ Edit කිරිම සදහා පහසුවෙන්ම භාවිතා කල හැකි VivaVideo Pro Video Editor  මෘදුකාංගයයි. මෙමගින් විඩියෝ ඵකතු කිරිම, නමි යෙදීම, ඡායාරෑප ඵකතුකර විඩියෝ සැකසීම, ආදී තවත් බොහෝ පහසුකමි මෙම මෘදුකාංගයෙහි ඇතුලත්ය. මෙම මෘදුකාංගයෙහි පහසුකමි අඩු ඇප්ලිකේෂනයක් ගූගල්ප්ලේ මගින් ඔබට නොමීලේ ලබාගත හැකි අතර, සංස්කරණය ඇතුලත් සමිපුරණ ඇප්ලකෛ්ෂනය  ලබාගැනීමට නමි ඩොලර් 2.99 ගෙවීමට සිදුවෙනවා.

Pro සංස්කරණයෙහි ඇති අමතර විශේෂංග :
Watermark-free videos
Unlimited video length
★New features
Support custom font for adding title

VivaVideo makes many No.1 on Android for a movie maker app:
#1 video camera app to support multi capture modes!
#1 video editor app to have multi trimmer for single video!
#1 video editor app to support video PIP feature
#1 video editor app to support multi title adding with animated bubble style!
#1 video editor app to support multi music and dubbing adding!
#1 video editor app to have more themes, effects, titles and transitions downloads for FREE!

පහසුකමි :
 • Creative & Fun video cam
 • First video camera on Android to support multi capture modes: normal/FX/funny/music video/fast-motion/slow-motion
 • Built-in 60+ cool live video effects and more can be downloaded for FREE!
 • Unique storyboard shooting style to tell your own story easily.
 • Quick photo movie maker
 • Create the great video slideshow from your album less than one minute!
 • Video PIP(Picture in Picture) maker
 • Merge clips with stylish templates, more funny and creative
 • Easy but Powerful video editor
 • Provide quick & professional editing modes for normal and pro users
 • Multi trimmer for single video
 • Storyboarding editing, easy to merge videos and make the montage.
 • One click to enhance your videos using stylish themes
 • Highlight your videos with filters, FX, transitions, titles, music and live dubbing.
 • All editing operations can be instant previewed in WYSIWYG way
 • Editing session can be saved for later
 • More themes, effects, filters, titles and transitions can be downloaded for FREE!
 • Export and share
 • Export your videos to the gallery
 • Share your masterpieces to facebook, youtube, instagram, vine, email and etc
නව සංස්කරණයෙහි වු වෙනස්කමි : (Updated : Oct 20, 2014)
Bug fix

*සහය දක්වන ඇව්නඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ : 2.3.3+ සිට ඉහලට

VivaVideo Pro Video Editor v3.5.1 APK  ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න.

බාගත කිරිමට උපදෙස්.

1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න 
 

මෙි සමිබන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු ඇත්නමි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුවට පැමීණ ඵහි Massages මගින් අපට ලබා දෙන්න. AndroidSinhalen facebook පිටුවට පිවිසීම සදහා පහත facebook  අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.