අගේ පිටුවට පිවිසීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න.

මුදුකාංග

ඔබට අවශ්‍ය මුදුකංග නොමීලේම බාගත කරගන්න පිවිසෙන්න

ක්‍රිඩා

ඔබට අවශ්‍ය ක්‍රිඩා නොමීලේම බාගතකරගන්න පිවිසෙන්න

Animated Photo Frame Widget + v5.4.1 APK අලුත් නිමාවකින් ඡායාරැපය හැඩකරගන්න.ඇන්ඩ්‍රොයිඩි ජංගම දුකරථනය සදහා නිතර භාවිතා කරන අයට ඔබගේ දුරකථනයේ ඇති පින්තූර හැඩකර හොද නිමාවක් එක්කර ගන්නේ කොහොමද කියන එකට හොද විසදුමක් විදියට ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සිංහලෙන් වෙත් අද ඔබට ලබා දෙන්න යන්නේ  Animated Photo Frame Widget මෘදුකාංගයයි.පින්තුරයක් ලස්සන වෙන්න එහි හොද නිමාවක් තියෙන්න ඔින .අද ඔබට ‍මෙි මෘදුකාංගය භාවිතා කරලා මෙහි අඩංගු පහසුකමි උපයෝගී කරගෙන ඔබට ඉතා උසස් ලෙස ඔබගේ පින්තූර ඉතා ලස්සනට හදාගන්න පුලුවන්.

පුධාන වශයෙන් සහය දක්වනු ලබන පසුතල මෘදුකාංග,

Smooth in passing to next slide with wonderful transition effects: 
 • 7 options available
 • No Animation, Fade in/out, slide, scale, rotate, page down, page turning
Zooms in and out without damaging the image quality:
 • Any size can be supported by Animated Photo Frame Widget.
 • Free adjustment and place of your frame Personalization (2*2 minimum , no restriction on maximum )
Quick speed on selecting the whole album or photos : 
 • No need to assign specific path/route or to select photos by other tools.
 • Built-in album selector can list all of your photos in an easy way.
Considerate power-saving design:
 • It would automatically stop updating when you close the screen without consuming the electricity of device.
 • It will automatically launch update function when you open the screen.
 • After comparison test of all photo widgets on Google Play.
 • Animated Photo Frame Widget + is the most energy-efficient photo widget.
 • So don't worry about it.
Console panel :
Easily stop the auto-play function anytime and skim photos manually by widget.

Random play / Shuffle :
You can play any album in shuffle or directly play all photos saved in the device.

Independent Widget :
එක දිගට ඔබාගෙනYou can place some widgets on the desktop. Each of them works independently.

Image Observer :
You can edit/crop、add or delete photos in albums, image observer will auto rescan the photo list.

ඔබගේ අවධානයට  :
 • මෙි app එක ඔයාලගේ දුරකථනයට ඇතුලත් කර ගෙන පියවර කිහිපයකින් එය start කරන්න ඔින.(  app list එකෙන් ඉවත් වෙන් නැතුව)
 • පසුව Home -> Widget -> Animated Photo Frame Widget + -> Drag it to home හෝ  Long click home -> Widget -> Animated Photo Frame Widget + -> Drag it to home .නමුත් එහි  license පලමුවෙන්ම පරික්ෂා කරගන්න ඔින google play එකෙන්(ඔබගේ  network connection එක කිුයාකාරිත්වයේ ඇති කියලාවිස්වාස කරනවා.) 
*සහය දක්වන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ : 3.0+  සිට ඉහලට

Animated Photo Frame Widget + v5.4.1 APK  (  12Mb )ගොනුව පහතින් භාගත කරගන්න

බාගත කිරිමට උපදෙස්.

1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න 


මෙි සමිබන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු ඇත්නමි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුවට පැමීණ ඵහි Massages මගින් අපට ලබා දෙන්න. AndroidSinhalen facebook පිටුවට පිවිසීම සදහා පහත facebook  අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.Minuum Keyboard v2.14b APK ( පොඩි උනාට වැඩ කොහොමද )

ඇන්ඩ්‍රොයිඩි ස්මාරට් ජංගම දුරකථනයක් භාවිතා කරන ඔබ නිතර භාවිතා කරන ඇප්ලිකේෂනයක් තමයි යතුරැ පුවරැව, කෙට් පණිවුඩ, ඊ-මේල්, චැට්, මේ බොහෝ අවස්ථාවලදි ඔබට දුරකථනයේ ටච් ස්ක්‍රින් යතුරැපුවරැව භාවිතා කිරිමට සිදුවෙනවා, මේ නිසාවෙන් බොහෝ දෙනෙක් තමන්ගේ, ක්‍රියාකාරකමි හා අවශ්‍යතාවයන්ට ගැලපෙන පරිදි, පහසුකමි වලින් වැඩි, භාවිතයට පහසු ටච් ස්ක්‍රින් යතුරැපුවරැක් තොරා ගැනීමට පෙලබෙනවා. 

ඉතින් ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සිංහලෙන් වෙතින් අද ඔබට ලාබාදෙන්න යන්නේ, ඉහත සදහන් කරන ලද අවස්ථා වලදි ඔබට භාවිතා කල හැකි,  තිරයෙන් ඉතා කුඩා ඉඩ ප්‍රමාණයක් පමණක් භාවිතාකරන හා වේගවත්ව ටයිප් කිරිමෙි හැකියාවක් ඇති, ඇන්ඩ්‍රොයිඩි භාවිතා කරන බොහෝ දෙනෙක් භාවිතා කරන, Minuum Keyboard මෘදුකාංගයයි.

ඇතුලත් පහසුකමි.

MORE SCREEN SPACE
Recover more than half of the usable touchscreen space you lose when typing on traditional virtual keyboards.

FAST SLOPPY TYPING
Type fast without worrying about being precise, thanks to smart auto-correction.

LARGE-FINGER FRIENDLY
Use key magnification through a zoom view for precise entry of letters, numbers, and punctuation—especially useful if you have large fingers.

FAMILIAR KEYBOARD LAYOUT
You already know how to type with Minuum—it’s just the QWERTY layout, minimized.

DIFFERENT ALPHABET ARRANGEMENTS
Choose from alternate keyboard layouts—such as “QWERTZ,” “AZERTY,” “A-Z.”

FULL FUNCTIONALITY
Get everything you’d expect in a keyboard (such as, punctuation, space, backspace, and enter) without losing your screen space.

EXPANSION TO FULL-SIZED KEYBOARD
Press with two fingers on the keyboard to switch between mini and full-sized modes (useful for URLs and passwords).

SMART WORD PREDICTION
Speed up your typing by choosing from suggestions made by a predictive engine that learns from you based on your word list, word combinations, and language use patterns.

VOCABULARY CONTROL
Minuum learns from your vocabulary, and you can delete words from your dictionary though a handy pop-up display.

GESTURE SHORTCUTS
Slide your fingers to the corners for quick, convenient access to all your features via pop-up keys.

LANGUAGE CAPABILITY
Initial beta releases of the Minuum keyboard are English-only, but as we widen the beta test we encourage you to give us feedback at support.minuum.com about adding different languages.

VOICE TYPING
Experience hands-free text entry via Google Voice Typing for voice-to-text typing when performing other activities.

Minuum Keyboard v2.14b APK (28.3 MB)  ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න.
APK

බාගත කිරිමට උපදෙස්.

1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න 

මෙි සමිබන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු ඇත්නමි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුවට පැමීණ ඵහි Massages මගින් අපට ලබා දෙන්න. AndroidSinhalen facebook පිටුවට පිවිසීම සදහා පහත facebook  අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.Notif Widget Notifications v1.0.8 APK (සියළුම Notification අගුලු තිරය (Lock Screen) මතට )

ඵදිනෙදා ජීවිතයේදි ජංගම දුකරථනය අපට නැතුවම බැරි උපාංගයක් බවට පත්වෙලා හමාරයි, ඵදා වගේ නෙවෙයි අද වෙනකොට ජංගම දුරකථන යන උපාංගය දුරකථන ඇමතුමක් ගතහැකි උපාංගයකට සිමා නොවි, පුලුල් පරාසයක් දක්වා විහිදි ගිය ජංගම පරිගණකයක් බවට පත්වෙලා තියෙනවා, ඉතින් ඔබ අපි කරැවුරැ කවුරැත්, කෙට් පණිවුඩ, ඇමතුමි, E-mail, Facebook, Twitter ආදි විවිධ සේවාවන් රැසක් ජංගම දුරකථනය හරහා ලබා ගන්නවා.
සාමාන්‍යයෙන් ඔබගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ජංගම දුරකථනෙය් දැනුමිදීමි නොහොත් Notification (කෙට් පණිවුඩ, ඇමතුමි, E-mail, Facebook, Twitter)  ආදි විවිධ සේවාවන් වල දැනුමිදීමි (Notification), යාතාවත්වීමි (Update) බලා ගැනීම සදහා ඵම සේවාවට අදාල ඇප්ලිකේෂන් ඵක විවෘත කිරිමට අවශ්‍ය වෙනවා, නමුත් අප අපි ඔබට ලබාදෙන මෙම Notif Widget Notifications ඇප්ලිකේෂනය මගින් ඉහත සදහන් කරන ලද දැනුමීදීමි සියල්ල,
අගුලු තිරය (Lock Screen) මතට පහසුවෙන්ම ලබාගැනීමට හැකියාව තියෙනවා.

 lock screen widget ඵකක් සාදා ගැනීම :
1 - System Settings → Security → Check Enable Widgets
2 - Turn screen off
3 - Turn screen on
4 - Swipe to the left-most page of your lock screen and touch the "+" icon
5 - Choose this app
6 - You can make this the primary one, replacing the default clock, by first touching-and-holding it and then dragging it horizontally to the very rightmost position.
නව සංස්කරණයෙහි ඇතුලත් විශේෂංග : (Updated : Oct 18, 2014)
 • New: settings button on the widget
 • Improvement: now you can have the clear all button without the clock
 • Fix: some crashes

Notif Widget Notifications v1.0.8 APK (673 KB) ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න.
APK

බාගත කිරිමට උපදෙස්.

1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න 
මෙි සමිබන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු ඇත්නමි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුවට පැමීණ ඵහි Massages මගින් අපට ලබා දෙන්න. AndroidSinhalen facebook පිටුවට පිවිසීම සදහා පහත facebook  අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.Handy Photo v2.1.5 APK ()

ඇන්ඩ්‍රොයිඩි මෙහෙයුමි පද්ධතියේ  එන තවත් නවතම මෘදුකාංගයක් තමයි Handy Photo v2.1.5 APK කියන මෘදුකාංගය.මෙයින් ඔබගේ දුරකථනයෙන් දක්ෂ ලෙස ඉතාමත් ලැදි කමකින් පිංතූර designed කරන්න/ photo editing කරන්න පුලුවන් .ඇත්තෙන්ම මම මෙි මෘදුකාංගය ඔයාලට දෙන්න හිතූවෙි ඔයාලගේ ජංගම දුරකථයේ  photos  ඔයාලට කැමති විදියට අවශ්‍ය කෝණ වලට editing කරන්න අවශ්‍ය පහසුකමි නැහැ.ඒත් දැන් ඔයාලට ඇන්ඩ්‍රොයිඩි මෙහෙයුමි පද්ධතියේ මෙම app එක හරහා ඒ දේ ලේසියෙන්ම කරගන්න පුලුවන් මෙහි තිබෙන පහසුවෙන් වැඩ කල හැකි tools හේතුවෙන් ඇත්තටම අනෙක් අය හිතාවි ඔබ කලාකරැවෙක් ලෙස.ඔබට මෙහි දී භාවිතා වන මෙවලමි  තිබෙන පහසුකමි අනුව  Magic not accidentally හදුන්වනවා කියලා.ඔයාලට app එකෙන් වැඩ කරන කොට බලාගන්න පුලුවන් කොහොමද කියලා. උත්සහ කරලා බලන්න.   ( Everyone will be amazed! )

සහය දක්වනු ලබන පසුතල මෘදුකාංග,
 • Move Me technology for intellectual objects extraction and moving
 • Magic Crop tool with unique photo “un-cropping” function
 • The best retouching technology for mobile platforms
 • Impressive collection of professional photo filters
 • Complete sets of high quality textures and frames
 • 100% size image viewing
 • Up to 36 MP support
 • Optimized for multi-core and GPU processors
 • Stylish and intuitive UI
නවතම සංස්කරණ සමග ඇති වෙන්ස්කමි,
 • Small fixes and improvements
 • Huawei issues fixed
 • File naming in some cases fixed
 • Small fixes and improvements
සහය දක්වන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ : 2.3+ සිට ඉහලට

Handy Photo v2.1.5 APK   (  44Mb  )ගොනුව පහතින් භාගත කරගන්න.

බාගත කිරිමට උපදෙස්.

1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න 

මෙි සමිබන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු ඇත්නමි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුවට පැමීණ ඵහි Massages මගින් අපට ලබා දෙන්න. AndroidSinhalen facebook පිටුවට පිවිසීම සදහා පහත facebook  අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.Redeemer: Mayhem v1.1.5 APK shooting gameජංගම දුරකථනයෙන්  ක්‍රිඩාවක් කරලා විනෝද වෙන්න ගොඩක් අය කැමතියි.ගොගක් අය කැමති ගොඩක් බිහිසුනු අන්දමෙි ක්‍රිඩාවලට.ඉතින් අද ඔයාලට ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් වෙතින් ලබා දෙන්න යන්නේ .ඉතින් මෙි ක්‍රිඩාවෙන් ඔයාලට ගොඩක් විනෝද වෙන්න පුලුවන් පහසුකමි මත තමයි නිර්මාණය කරල තියන්නේ.

සහය දක්වනු ලබන පසුතල මෘදුකාංග,
 • Highly detailed HD Graphics!
 • Extremely intense dual stick gameplay. Can you survive?
 • 15 Powerful weapons to pickup and use: Pistol, Desert Eagle, .AK-47, M4, Goblin, P90, SCAR, Minimi, Shotgun, Spas Shotgun, MP7, M14, Cheytag, Flame Thrower, and a Grenade Launcher.
 • Face over 125 waves of merciless enemies across 15 exciting and hand crafted levels which take you all over Mexico: from the city streets, to the desert, through the small towns and much more.
 • Powerup your hero with 4 powerful pickups to help you overcome the overwhelming onslaught of deadly cartel gunmen.
 • High quality graphics and gameplay.
 • Collect “Substance” in order to get into “rampage” mode and special powerups.
 • Social Features allow you to invite your friends, post to Social Media and much more.
නවතම සංස්කරන සමග ඇති වෙන්ස්කමි,
 • Improved performance.
 • Increased offscreen enemy indicators accuracy.
 • Full language support for: French, German, Portuguese
*සහය දක්වනු ලබන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ -  4.1+ ඉහලට

Redeemer: Mayhem v1.1.5 APK (45Mb) ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න.

බාගත කිරිමට උපදෙස්.

1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න 
මෙි සමිබන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු ඇත්නමි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුවට පැමීණ ඵහි Massages මගින් අපට ලබා දෙන්න. AndroidSinhalen facebook පිටුවට පිවිසීම සදහා පහත facebook  අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.