අගේ පිටුවට පිවිසීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න.

මුදුකාංග

ඔබට අවශ්‍ය මුදුකංග නොමීලේම බාගත කරගන්න පිවිසෙන්න

ක්‍රිඩා

ඔබට අවශ්‍ය ක්‍රිඩා නොමීලේම බාගතකරගන්න පිවිසෙන්න

Lollipop Theme Icon Pack v4 APK {ඔබේ දුරකථනයේ අයිකන වලටත් ඇන්ඩ්‍රොයිඩි 5.0 ලොලිපොප් (Lollipop) හි මුහුණුවර}

ඇන්ඩ්‍රොයිඩි මෙහෙයුමි පද්ධතියේ නවතම සංස්කරණය වන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි 5.0 නමි කරලා තියෙන්නේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩි ලොලිපොප් (Lollipop) නමීන් බව ඔබ මේ වන විටත් දන්නවා ඇති. දැනට මෙම සංස්කරණය ගූගල් නෙක්සස් ජංගම දුරකථන සදහා පමණක් නිකුත් කිරිමට නියමීතව ඇති අතර, දැනට අනෙක් ජංගම දුරකථන සදහා මෙම සංස්කරණය ලබා ගැනීමට ඔබට නොහැකි වනු ඇත. නමුත් අද අපි ඔබට ලබා දෙන Lollipop Theme අයිකන පැකේජය මගින් ඔබ දැනට භාවිතා කරන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණයේ අයිකන වුවද ඇන්ඩ්‍රොයිඩි 5.0 ලොලිපොප් (Lollipop) හි මුහුණුවරට හරවාගැනීම සදහා මෙම අයිකන පැකේජය භාවිතා කල හැකිය.

සහය දක්වනු ලබන පසුතල මෘදුකාංග.
☑ Nova
☑ Apex
☑ ADW
☑ Go Launcher ex
☑ Inspire
☑ Smart
☑ Atom
☑ Aviate
☑ Solo
☑ S Launcher
☑ egame launcher
☑ Slide
☑ Winterboard
☑ KK Launcher
☑ Mini Launcher
☑ Holo Launcher
☑ Action Launcher Pro
☑ Go Launcher (icons only)
☑ Unicon only Icon
☑ Walpaper design and resolution

සහය දක්වන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ : 2.0+ සිට ඉහලට

Lollipop Theme Icon Pack v4 APK (17.61MB) ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න. 
lolipop theme icon pack APK

බාගත කිරිමට උපදෙස්.

1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න 
මෙි සමිබන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු ඇත්නමි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුවට පැමීණ ඵහි Massages මගින් අපට ලබා දෙන්න. AndroidSinhalen facebook පිටුවට පිවිසීම සදහා පහත facebook  අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.Snap Camera HDR v5.4.0 APK (උසස් අන්දමේ වර්ණ සංකලනයකින් යුතු ගුණාත්මක බවින් වැඩි ඡායාරෑප ගැනීමට)

අද වෙනකොට ලෝකයේ තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමග දැන් කැමරාව යන උපාංගය බොහොම කුඩා ඉලෙක්ට්‍රොණික උපකරණයක් බවට පත්වී හමාරයි, බොහෝ දෙනෙක් භාවීතා කරන ජංගම දුරකථන වල පවා මේ වෙනකොට කැමරාවක් අත්තර්ගතයි. ඉතින් කවුරැත් ඡායාරෑපයක් ගැනීමට අද වෙනකොට භාවිතා කරනේන තමන්ගේ ජංගම දුකරථනය.

ඉතින් අද අපි ඔබට ලබා දෙන්නේ යන්නේ, ඔබගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩි මෙහෙයුමි පද්ධතිය සහිත ස්මාර්ට් ජංගම දුකරථනය හා ටැබිලට් උපාංගයෙහි දැනට ඇති ඡායාරෑප ලබාගන්න මෘදුකාංගය වෙනුවට භාවිතා කල හැකි, උසස් අන්දමේ සුපැහැදිලි වර්ණ සංකලනයකින් යුතු, ගුණාත්මක බවින් වැඩි ඡායාරෑප ලබාගත හැකි Snap Camera HDR  මෘදුකාංගයයි.

Snap Camera has a simple, powerful user interface featuring:
* Touch to focus
* Pinch to zoom
* Swipe to review
* Long press to adjust photo settings with the photo controller.

The photo controller includes settings for:
* Colour and Contrast (if supported by the hardware).
* Silent Shutter
* Burst Mode
* Self Timer
* Stable Shot
* Panorama mode
* Flash mode
* Whitebalance
* Exposure
* Grid lines
* Fast picture mode
* HDR
* Additional Settings

The additional settings menu gives you access to many extra settings.
* Picture and Video Size
* Scene mode
* Self Timer delay
* Burst Mode settings
* Time Lapse
* Still and Video Focus Modes
* JPEG Quality
* Effects
* ISO
* Anti-banding
* Scene Detection
* Video Bitrate, Format and Codec
* Audio Settings

The photo editor lets you:
* Enhance Details
* Enhance Contrast (Ambiance)
* Denoise
* Add colour effects
* Add a border
* Crop, Rotate, Mirror
* Straighten
* Add image effects
* Histogram Modification
* Vignette

නව සංස්කරණයෙහි වු වෙනස් කමි.
  • Bugfixes
  • New icons and layout
  • High frame rate support
  සහය දක්වන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ : 2.0+ සිට ඉහලට

  Snap Camera HDR v5.4.0 APK  (5.14 MB) ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න. 
  APK

  බාගත කිරිමට උපදෙස්.

  1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
  2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
  3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න 
  ලබා දෙන්න. AndroidSinhalen facebook පිටුවට පිවිසීම සදහා පහත facebook  අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.  AppMgr Pro III (App 2 SD) v3.42 APK ( ස්ථාපනය කර ඇති මෘදුකාංග SD Card ඵකට දාගන්න )

  ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෙහෙයුමි පද්ධතිය සහිත ජංගම දුරකථන හා ටැබිලටි භාවිතා කරන බොහෝ දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්ණයක් තමයි තමන්ගේ උපාංගයේ  අභ්‍යන්තර මතක ධාරිතාවය (internal memory)අඩුවීම, සාමාන්‍යයෙන් මෘදුකාංගයක් ස්ථාපනය  (install) කිරිමේදි ඵම මෘදුකාගයට අයත් දත්ත ගබඩා වන්නේ අභ්‍යන්තර මතක ධාරිතාවය (internal memory) තුලය. ඵබැවින් ඔබගේ උපාංගයට ස්ථාපනය  (install) කල හැක්කේ මෘදුකාංග සීමීත ප්‍රමාණයක් වන අතර මතක ධාරිතාවය (internal memory) අවසන් වු පසු උපාංගයට මෘදුකාංග ස්ථාපනය කල නොහැක.

  මෙයට විසදුමක් හැටියට ඇන්ඩ්‍රොයිඩ්  සිංහලෙන් වෙතින් AppMgr Pro III (App 2 SD) මෘදුකාංගය ඔබට ලබාදෙන අතර මෙමගින් ඔබට අවශ්‍ය මෘදුකාංග sd card තුල ස්ථාපනය  (install) කල හැකි අතර උපාංගයේ ස්ථාපනය  (install) කර ඇති මෘදුකාංග පිටත මතකධාරිතාවය ( sd card ) තුලට රැගෙන යා හැකිය.

  මෙහි ඇති සේවා - 
  1. new ICS style UI, themes
  2. batch uninstall apps
  3. batch move apps to external storage
  4. notify when movable apps installed
  5. hide apps from app drawer
  6. 1-tap to clear all cache
  7. batch clear apps cache or data
  8. batch view apps on Google Play
  9. export the app list
  10. install apps from the exported app list
  11. quick uninstall or move an app by drag-n-drop
  12. sort apps by name, size or installation time
  13. share customized app list with friends
  14. support home screen widgets
  15. support Android 2/3/4
  16. support "Move2SD Enabler"
  17. customizable notification sound, vibrate and light
  නව සංස්කරණයෙහි වු වෙනස්කමි : (Updated : Oct 23, 2014)
  • should collapse the search field when tapping the BACK key
  • fixed: the default state of both "Count app used SD size" and "Ignore copy-protected apps" options are incorrect on some devices
  • updated Vietnamese strings
  • bugs fixed and optimizations
  *සහය දක්වනු ලබන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ : 2.2+ සිට ඉහලට


  AppMgr Pro III (App 2 SD) v3.42 APK (3.07 MB) ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න.
   WWW.ANDROIDSINHALEN.COM

  බාගත කිරිමට උපදෙස්.

  1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
  2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
  3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න 

   
  මෙි සමිබන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු ඇත්නමි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුවට පැමීණ ඵහි Massages මගින් අපට ලබා දෙන්න. AndroidSinhalen facebook පිටුවට පිවිසීම සදහා පහත facebook  අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.

  TuneIn Radio Pro v12.8 APK ( ගුවන් විදුලි නාලීකා 50,000 කට සවන් දෙන්න )

  uneIn Radio Pro play.google.comradiotime.player
  ඔබත් ගුවන්විදුලියට සවන්දීම විනොදංශයක් කරගත් අයෙක්ද..? ඵහෙනමි මෙන්න ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සිංහලෛන් වෙතින් ඔබට ගුවන් විදුලි නාලීකා 50,000 ක්, ඔහ්.. ඇත්තටම අපි නෙවෙයි දෙන්නේ, දැනට ලොකයේ ඇති ගුවන් විදුලි නාලීකා 50,000ක් පමණ හා, මීලියන 1.2 පමණ වැඩසටහන් සංඛ්‍යාවකට සවන්දිය හැකි TuneIn Radio Pro ඇප්ලිකේෂනයයි. 

  නව සංස්කරණයෙහි වු වෙනස්කමි : (Updated : Oct 23, 2014)
  • Added a rewind/fast forward button
  • Streamlined mini-player in the rest of the app
  • Hold and resume your position in podcasts and on-demand content
  • Car Mode UI fixes & improvements
  • Echo improvements & icon change
  • Rename your recordings
  • Delete multiple recordings at once
  සහය දක්වන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ : 1.6+ සිට ඉහලට

  TuneIn Radio Pro v12.8 APK (18.3 MB) ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න.
  APK

  බාගත කිරිමට උපදෙස්.

  1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
  2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
  3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න 


  මෙි සමිබන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු ඇත්නමි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුවට පැමීණ ඵහි Massages මගින් අපට ලබා දෙන්න. AndroidSinhalen facebook පිටුවට පිවිසීම සදහා පහත facebook  අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.  Battery Widget Reborn v2.0.11 APK ( දුරකථනයේ බැටරි ධාරිතාවය ඔබේ පාලනයට )

  ඇන්ඩ්‍රොයිඩි මෙහෙයුමි පද්ධතිය සහිත ජංගම දුකරථන හා ටැබිලට් උපාංග භාවිතා කරන බොහෝ දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්ණයක් තමයි බැටරි ධාරිතාවය ඉක්මනින්ම ක්ෂය වී යෑම, මෙි සදහා යොදාගත හැකි අපුරැ ඇප්ලිකේෂන් ඵකක් තමයි Battery Widget Reborn ,  මෙමගින් ඔබගේ ප්‍රධාන තිරය මත බැටරි ධාරිතාවය 100 ප්‍රතිෂතයක් ලෙස පෙන්වන අතර, බුලුටුත්, වයිෆයි, තිරයේ ආලෝකය අඩු වැඩි කිරිම හා Airplane mode ද මෙම ඇප්ලීකේෂනය මගින් පහසුකමි සලසා දෙනු ලැබේ. 

  Battery widget
  • circle battery level indicator indicator perfectly fits pure Android design
  • resizable on Android 4.x+
  • support for both main and external dock battery (Asus Transformer only)
  • Basic battery info
  • Battery Info
  • Shortcuts to Power-Summary/Background Sync/Wifi/BT Settings
  • Status bar notification of battery status
  • multiple icon styles
  • prediction (estimation) how long battery lasts
  • customizable texts in notification area (estimated time left, voltage, temperature, battery health)
  • Power saving functionality
  • automatic airplane mode during the night (simple but powerful battery saver functionality)
  • Charging and discharging chart
  මෙමගින් පාලනය කල හැකි අනෙකුත් විශේෂංග:
  • Wifi
  • Bluetooth
  • Background Sync
  • Airplane mode
  • customizable notification priority
  Holo themes interface ඵක ඇන්ඩ්‍රොයිඩි 2.3+ ඉහල ඕනෑම  දුරකථනයක් සදහා සහය දක්වනු ලැබේ.

  නව සංස්කරණයෙහි වු වෙනස් කමි : (Updated : Oct 22, 2014)
  found real cause of wrong notification info. It is finally fixed now. Thank you for your patience.

  සහය දක්වනු ලබන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ  : 2.3+ ඉහල


  Battery Widget Reborn v2.0.11 APK  () ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න.
  APK

  බාගත කිරිමට උපදෙස්.

  1.  පහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න ක්ලික් කරන්න.
  2.  තත්පර 5 ක් පමණ රැදී සිටින්න
  3.  ඉන්පසු දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම තෝරාගන්න 

  මෙි සමිබන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු ඇත්නමි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුවට පැමීණ ඵහි Massages මගින් අපට ලබා දෙන්න. AndroidSinhalen facebook පිටුවට පිවිසීම සදහා පහත facebook  අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.