ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සිංහලෙන් ඇප්ලිකේෂනය පිලිබදව ඔබගේ අදහස් Comment ලෙස play store හි සටහන් කරන්නේ නමි ඉතා අගයකොට සලකමී.

මුදුකාංග

ඔබට අවශ්‍ය මුදුකංග නොමීලේම බාගත කරගන්න පිවිසෙන්න

ක්‍රිඩා

ඔබට අවශ්‍ය ක්‍රිඩා නොමීලේම බාගතකරගන්න පිවිසෙන්න

KMPlayer Pro v1.1.2 APK (වැඩි පසුකමි ප්‍රමාණයක් අඩංගු දැන්වීමි නොමැති සංස්කරණය!)

(2014 වර්ෂයේ Google Play හී හොදම ඇප්ස් අතර 30වන තැන )
KMPlayer Pro com.kmplayerpro
KMPlayerය පිලිබඳව ඔබට හසුන්වාදීමක් කිරිමට අවහ්‍ය නැහැ මොකද පරිගණක භාවිතා කරන බොහෝ දෙනෙක් විඩියෝ නැරඹිම සඳහා යොදගන්නේ KMPlayer නිසා. නමුත් ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සිංහලෙන් වෙතින් අද ඔබට ලබාදෙන්න යන්නේ, මෙහි ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණයෙහි වැඩි පහසුකමි ප්‍රමාණයකින් හා දැන්වීමි නොමැති Pro සංස්කරණයයි. 

තවද මෙය HD විඩියෝ සඳහා සහය දක්වන අතර, භාෂා 30 languages වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් සඳහා සහය දක්වනු ලබන අතර,optimized for subtitles control, video playback speed, favorite playlist, සහ තවත් බොහෝ පහසුකමි ප්‍රමාණයක් අඩංගු වේ.

විශේෂාංග:
 • Floating Screen: Multi-tasking- continue watching your video while sending a text or browsing the web
 • Subtitle Support: Supports all subtitle formats with total sync control
 • Playback Support: Slow down or Speed up any video. (Reduce speed 0.1~4.0 Increase speed)
 • One Finger Control: Total control at the tip of your finger- Playback, Start/Stop, Skip, Volume, and Brightness
 • Favorite: Organize all your favorite videos in your Favorite folder
 • Cloud Storage: Google Drive supported, play all of your videos stored on Drive quickly and easily
නව යාවත්කාලීන සංස්කරණයෙහි වු වෙනස්කමි : 

 • (Updated : Jun 25, 2015)
 • Update of play engine
 • KMP Connect bug fixes
 • Other bug fixes

# සහය දක්වනු ලබන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ : 4.0+

KMPlayer Pro v1.1.2 APK  (15MB) ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න.
 APK
බාගත කිරිමට උපදෙස්.
1.  ඉහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න මත ක්ලික් කරන්න.
2.  ඉන් පසුව වෙළඳ දැන්වීමක් දර්ශණය වන අතර තත්පර 5ක් රැදි සිටින්න.
3.  ඉන්පසු පිටුවේ දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම මත ක්ලික් කරන්නමෙි සමිබන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු ඇත්නමි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුවට පැමීණ ඵහි Massages මගින් අපට ලබා දෙන්න. AndroidSinhalen facebook පිටුවට පිවිසීම සදහා පහත facebook  අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.

    
 twitterPhotoSuite 4 Pro v4.3.688 APK (ජංගම දුරකථනයෙන්ම ඡායාරෑප Edit කරන්න)

PhotoSuite 2play.google.com.msgs
ඡායාරෑපකරණය පිලිබදව උනන්දුවක් දක්වන අය වෙනුවෙන් ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් වෙතින් අද අරගෙන ආවේ Photo Suite 4 Pro මෘදුකාංගයයි, ඇත්තටම ඡායාරෑප සැකසුමි මෘදුකාංගයක් යොදාගෙන පරිගණකයක් මගින් කල හැකි බොහෝ දේ මෙම මෘදුකාංගය මගින් ඔබගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ස්මාර්ටි ජංගම දුරකථනය මගින්ම කර ගැනී‍මේ හැකියාව තියනවා,ඵ් වගේම  ඡායාරෑප කැපීම, ප්‍රමාණ කිරිම, වර්ණ සැකසීම, විවිධ ප්‍රයෝග යෙදීම, වැනි බොහෝ පහසුකමි මෙහි අඩංගු වෙනවා.

පහසුකමි:
 •     Enhance your photos – plant images, apply fine tone as well as shade changes to obtain the most effective of your images.
 •     Use advanced picture designer devices– deal with layers to incorporate pictures and also create work-of- art collages.
 •     Boost your photos with graphical message as well as cost-free drawing.
 •     Deal with picture filters as well as results – Invert, Grayscale, Pointillize, Crystallize, Direct exposure, Posterize, Diffuse, Comparison, Displace, Kaleidoscope, Marble, Ripple, Block, Weave, Oil, Minimize noise, Sharpen, Edge.
 •     Documents styles– PhotoSuite works in its own indigenous style yet can open and export graphics to the commonly utilized PNG, JPEG and also gs formats.
 •     Use comprehensive variety tools and grouping of challenge promptly and also easily manage components of your graphic.
 •     Capitalize on your device cam to catch images as well as include them in your photo tasks.
 •     Share photos– PhotoSuite permits you to share images with your friends and family– in social networks such as Facebook, Google +, Picassa or Twitter; in your cloud accounts like Dropbox (by means of their third party applications); as email attachments.
 •     Video camera component allows you to create expressive photos using real-time cam filters.
නව PhotoSuite 4 Pro සංස්කරණයෙහි වු වෙනස් කමි.
 •  (Updated : Jun 30, 2015)
 • Heal tool (available only for pro version)
 • Clone tool (available only for pro version)
 • Splash tools (available only for pro version)
 • Flood fill tool
 • Text and shape gradients
 • Text and shape shadows
*සහය දක්වනු ලබන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ : 2.3.3 සහ ඉහලට

PhotoSuite 4 Pro v4.3.688 APK (4MB) ගොනුව පහතින් බාගත කරගන්න
 APK

 මෙි සමිබන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු ඇත්නමි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුවට පැමීණ ඵහි Massages මගින් අපට ලබා දෙන්න. AndroidSinhalen facebook පිටුවට පිවිසීම සදහා පහත facebook  අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.
 twitter
TERMINATOR GENISYS: REVOLUTION v2.0.0 APK (මීනිසුන් හා රොබොවරුන් අතර යුද්ධය - වර්ෂ 2028)

TERMINATOR GENISYS: REVOLUTION com.glu.t5
මේ 2028 වර්ෂයයි. මේ වන විට මනුෂ්‍ය වර්ගයා වදවීයාමේ තර්ජනයකට මහුණ පා සිටින අතර රොබෝවරුන් විසින් ලොව පාලනය කරනු ලබයි. ජෝන් කොනර් නැමැත්තා විසින් මෙම රොබෝවරැන්ට විරැද්ධව සටනක් දියත් කරන අතර, ඵහි අරමුණ වනුයේ Skynet සිර කඳවුරෙහි රොබෝවරැන් විසින් සිරකරගෙන සිට්න මිනිසුන් ගැළවා ගැනීම වන අතර මෙම ක්‍රිඩාවේදි ඔබට  ජෝන් කොනර්ගේ තැන ගෙන රොබෝවරුන්ට ඵරෙහිව යුද්ධ කල හැක.

EXPLOSIVE THIRD-PERSON SHOOTER
• Choose from hundreds of missions!
• Battle your way through stunningly-rendered, post-apocalyptic locations
• Use your tactical prowess against a wide range of deadly enemies
• Easy-to-use, responsive mobile controls

ADVANCED CUSTOMIZABLE WEAPONRY
• Amass a wide variety of present-day and futuristic weapons
• Switch between Shotguns, Assault Rifles, and Sniper Rifles and take control of the battlefield
• Level up your weapons with High Explosives, Depleted Uranium, Plasma, and Electrical munitions
• Use Rockets, Grenades, and EMPs against the enemy

RISE THROUGH THE RANKS
• Join the Resistance and get promoted to higher ranks
• Fight alongside key Resistance members from the film
• Immersive storyline written by world-renowned sci-fi writer Dan Abnett

High-end, immersive tablet gameplay!


නව සංස්කරණයෙහි වු වෙනස්කමි : (Updated : Jun 29, 2015)

 • Take the final assault to Skynet HQ in the NEW region: Cheyenne Mountain
 • Battle an all new enemy: The HK Tank
 • Equip New and powerful weapons
 • Bug fixes, improved controls and other fixes to game performance

සහයදක්වනු ලබන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරන : 3.0+

TERMINATOR GENISYS: REVOLUTION v2.0.0 APK+OBB 
(199.8 MB) ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න.
 APK+OBB
බාගත කිරිමට උපදෙස්.
1.  ඉහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න මත ක්ලික් කරන්න.
2.  ඉන් පසුව වෙළඳ දැන්වීමක් දර්ශණය වන අතර තත්පර 5ක් රැදි සිටින්න.
3.  ඉන්පසු පිටුවේ දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම මත ක්ලික් කරන්නMortal Kombat X v1.1.0. ARMv7 (ජනප්‍රවාදයේ ඵන වීරයෙකුගේ මාරක සටන්)

මෙම ක්‍රිඩාව NetherRealm චිත්රාගාරය විසින් නිර්මාණය කරන ලද ක්‍රිඩාවක් වන අතර, පුරාණ දෙවියෙකු වන Shinnok විසින් ඔහුගෙත් අඳුරු අරමුණු ඉටුකර ගැනීම සදහා බලය ලබාදෙන වීරයෙකුගේ කථාවක් පදනමි කරගත් ක්‍රිඩාවකි. මෙහිදි ක්‍රිඩකයා හට විවිධ සටන් ශෛලිය හා සුවිශේෂී තාක්ෂණික ක්‍රම භාවිතා කිරිමට අවස්ථාව ලැබෙන අතර, බිහිසුණු ලේ වැගිරිමි වලටද මෙහිදු ඔබට මුහුණූ දීමට සිදුවනු ඇත. 

ක්‍රිඩාවෙහි ඇති පහසුකමි:
Spectacular fights
New characters
Amazing soundtrack
Ultra modern graphics

# සහය දක්වනු ලබන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ : 4.0 සිට ඉහලට.

 v1.1.0. ARMv7 [24.4 MB] [apk]
APK


Game cache. v1.1.0. ARMv7 [1.54 GB] [zip]
 OBB


බාගත කිරිමට උපදෙස්.
1.  ඉහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න මත ක්ලික් කරන්න.
2.  ඉන් පසුව වෙළඳ දැන්වීමක් දර්ශණය වන අතර තත්පර 5ක් රැදි සිටින්න.
3.  ඉන්පසු පිටුවේ දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම මත ක්ලික් කරන්න

LED Blinker Notifications v6.6.6 APK {නාදරටා (tones) වෙනුවට පාට යොදාගන්න}

LEDBlinker Notificationsplay.google.com.ledblinker.pro
අද වෙනකොට ලෝකයේ තිනෙ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථන වලින් හරි අඩකටත් වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක ධාවනය වන්නේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩි මෙහෙයුමි පද්ධතිය බව ඔබ මේ වෙනකොටත් දාන්නා කරැණක්. ඉතින් බොහෝ දෙනෙක් දුරකථන ඇමතුමි, කෙට් පණිවුඩ, වැට් හා තවත් බොහෝ සන්නිවේදන කටයුතු සඳහා භාවිතා කරන්නේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩි ජංගම දුරකථන. 

ඔබත් ඇන්ඩ්‍රොයිඩි ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනයක් භාවිතා කරන්නෙක් නමි ඉහත සඳහන් කරන ලද සේවාවන් ලබා ගැනීමේදි අදාල ඇමතුම, පණිවුඩය හෝ වෙනත් යෙදුම් (Apps) මගින් කෙරෙන දැනුමීදීමි සඳහා නාදරටා (tones) භාවිතා කරනවා. නමුත් අප අද ඔබට ලබාදෙන Light Manager Pro යෙදුම (App) මගින් ඵම නාද රටා වෙනුවට වර්ණයක් දර්ශනය වීමට සැලැස්විය හැකිය. ඵම වර්ණ ඔබගේ රැචිකත්වය පරිදි ඵක් ඵක්  යෙදුම (App) සඳහා වෙනස්කර ගැනීමටද හැක.

උපකාර:
මෙම  යෙදුමේ (App) ප්‍රශ්ණයක්ද..? කරුණාකර re-install කර හෝ reboot කර බලන්න.

අවවාධයයි:
If your phone speaks after install (Samsung S4, S3, S3 Mini, S2, Note1, Note2, LG Nexus 4) you have to disable Samsung TTS (text-to-speech) under settings -> apps manager -> all (on the right) and Google TTS (text-to-speech).
Only needed when you use the accessiblity service!

විශේෂාංග:
ALL apps are now supported, click on the + button on top!!!
Let your LED show your missed calls and sms 
Battery status (LED notification for low battery, < 10%)
Google Mail 
Calendar reminder notifications
Google Talk/Google Hangouts
Standard Android EMail App now supported
Hike messages
SNOView - Social Network Overview notification
The Developer Checkout Manager (DCM)
Facebook messages 
WhatsApp messages 
Skype messages 
gReader messages 
Bluetooth messages 
Alternative On-Screen-LED 
Autostart function after device reboot

සහය දක්වනු ලබන යෙදුමි(apps) :
Web.de
Gmx.de
TapaTalk
Xing
AndLytics
Facebook Messenger
Twitter
Instagram
Web.de
Gmx.de
Tango
Handcent SMS
Kontakte+
AquaMail
GroupMe
FotMob
HeyTell
textPlus Free Text +
ChatOn
Kik Messenger
K9 Mail
Touch Messenger
mysms - SMS anywhere
Yahoo! Messenger
Viber : Free Calls + Messages
Gmail Priority Inbox
Any.DO Todo | Aufgabenliste
n-tv
N24
Yahoo Mail
Hotmail (Microsoft + SEVEN)
Wordfeud Pro/Lite
Business Calender
Ebay
MailDroid
Pakete
ColorNote
Blackboard
Geburtstage
CalenGoo
Notify My Android
ICQ
IM+
COL Reminder
TouchDown NitroDesk
comp SMS
K10 Mail
MailDroid Pro
Ruzzle
1&1 Mail
Voxer
Forfone
Let your led blink with different lights!

නව සංස්කරණයෙහි වු වෙනස්කමි : (Updated : Jul 13, 2015)

 • Sorry for the frequently updates! Colors will be better reset, Widget fix
 • Lesser battery drain!!!
 • Fixed a crash and more bug fixes
 • Hangouts and Whatsapp bug fix
 • Contact specfic colors for WhatsApp possible!!!
 • Save battery with pocket mode
 • New option 'Color change' and 'Clear notifications' added (please check all settings!)
 • Better Widget
 • I would appreciate it if you rate my app at Google Play! Thanks!


සහය දක්වනු ලබන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ : 2.1+

LED Blinker Notifications v6.6.6 APK (3MB) ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න.
APK
බාගත කිරිමට උපදෙස්.
1.  ඉහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න මත ක්ලික් කරන්න.
2.  ඉන් පසුව වෙළඳ දැන්වීමක් දර්ශණය වන අතර තත්පර 5ක් රැදි සිටින්න.
3.  ඉන්පසු පිටුවේ දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම මත ක්ලික් කරන්න
 මෙි සමිබන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු ඇත්නමි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුවට පැමීණ ඵහි Massages මගින් අපට ලබා දෙන්න. AndroidSinhalen facebook පිටුවට පිවිසීම සදහා පහත facebook  අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.

    
 twitter