ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සිංහලෙන් ඇප්ලිකේෂනය පිලිබදව ඔබගේ අදහස් Comment ලෙස play store හි සටහන් කරන්නේ නමි ඉතා අගයකොට සලකමී.

මුදුකාංග

ඔබට අවශ්‍ය මුදුකංග නොමීලේම බාගත කරගන්න පිවිසෙන්න

ක්‍රිඩා

ඔබට අවශ්‍ය ක්‍රිඩා නොමීලේම බාගතකරගන්න පිවිසෙන්න

Root Explorer v3.3.5 APK ( මූල (Root) භාවිතය සඳහා සුපිරි ගොනු කළමනාකරුවෙක්)

Root Explorer (File Manager) play.google.com.rootexplorer
Root Explorer යනු ඔබගේ දුරකථනයේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෙහෙයුමි පද්ධතියට අදාල ගොනු තුල වෙනස්කමි සිදුකිරිම සදහා විශේෂයෙන්ම සකසා ඇති file manager ඇප්ලිකේෂනයක් වන අතර, අනෙක් file manager වල නොමැති බොහෝ පහසුකමි ප්‍රමාණයක් මෙහි අඩංගු වේ. තවද මෙම ඇප්ලිකේෂනය මගින් ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෙහෙයුමි පද්ධතියට අදාල ගොනු තුල වෙනස්කමි සිදුකිරිමට නමි ඵ් සදහා අදාල ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථනය මුල (Root) කර තිබිය යුතුය.
විශේෂංග:
 • Features include SQLite database viewer,
 • Text Editor, 
 • create and extract zip or tar/gzip files,
 • extract rar archives, 
 • multi-select, 
 • execute scripts, 
 • search, 
 • remount, 
 • permissions, 
 • bookmarks, 
 • send files (via email, bluetooth etc), 
 • image thumbnails, 
 • APK binary XML viewer, 
 • change file owner/group, 
 • create symbolic link, "Open With" facility, MD5.
නව යාවත්කාලීන සංස්කරණයෙහි වු වෙනස්කමි : 
(Updated : May 19, 2015)
 • Improved archive extraction to SD card in Lollipop
 • Fix for problem opening text files in /data/misc
 • Other miscellaneous fixes
සහයදක්වනු ලබන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ : 3.0+

 Root Explorer v3.3.5 APK (2.4 MB) ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න.

APK

බාගත කිරිමට උපදෙස්.
1.  ඉහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න මත ක්ලික් කරන්න.
2.  ඉන් පසුව වෙළඳ දැන්වීමක් දර්ශණය වන අතර තත්පර 5ක් රැදි සිටින්න.
3.  ඉන්පසු පිටුවේ දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම මත ක්ලික් කරන්න


මෙි සමිබන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු ඇත්නමි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුවට පැමීණ ඵහි Massages මගින් අපට ලබා දෙන්න. AndroidSinhalen facebook පිටුවට පිවිසීම සදහා පහත facebook  අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.tTorrent Pro - Torrent Client v1.5.1.1 APK ( ෆෝන් ඵකෙන් ටොරන්ට් බානවනමි මෙන්න..)

 
ඵදිනේදා අන්තර්ජාල භාවීතයේදි අපිට අවශ්‍ය මෘදුකාංග, ගීත, චිත්‍රපට ආදිය ඉතාමත් පහසුවෙන් බාගත කරගැනීමට යොදාගත හැකි ප්‍රබල මාධ්‍යක් තමයි ටොරන්ට් කියලා කියන්නේ, සාමාන්‍යයෙන් ටොරන්ට් ගොනුවක් භාගත කිරිම සදහා පරිගණකයක් හා ඵ් සදහා සකසා ඇති මෘදුකාංගයක් අවශ්‍ය වෙනවා. නමුත්  ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අද ඔබට ලබාදෙන මෙම  ලබාදෙන tTorrent Pro - Torrent Client මෘදුකාංගය යොදාගෙන ඔබගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ජංගම දුරකථනය හෝ ටැබිලටි උපාංගය මගින් බොහෝම පහසුවෙන් ටොරන්ට් ගොනු බාගත කිරිම කල හැකිය.

විශේෂංග:
 • multiple torrent downloading, queuing
 • search for torrents
 • Wifi only mode, Wifi or WiMAX mode
 • able to limit Upload/Download speed
 • web browser integration
 • magnet link support
 • trackerless torrent (DHT) support
 • RSS support(automatically download torrents published in feeds)
 • UPnP and NAT-PMP support
 • IP filtering support
 • proxy support(SOCKS, HTTP)
 • encryption
  නව යාවත්කාලීන සංස්කරණයෙහි වු වෙනස්කමි :
  (Updated : May 17, 2015)
  • The Dark theme is back.
  • Adjusted selection on torrent list, additional items can be selected by short taps.
  • Updated translations.
  *සහය දක්වන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ : 1.6+ සිට ඉහලට

  tTorrent Pro - Torrent Client v1.5.1.1 APK (6.31MB) ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න.

  APK
  බාගත කිරිමට උපදෙස්.
  1.  ඉහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න මත ක්ලික් කරන්න.
  2.  ඉන් පසුව වෙළඳ දැන්වීමක් දර්ශණය වන අතර තත්පර 5ක් රැදි සිටින්න.
  3.  ඉන්පසු පිටුවේ දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම මත ක්ලික් කරන්න


  මෙි සමිබන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු ඇත්නමි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුවට පැමීණ ඵහි Massages මගින් අපට ලබා දෙන්න. AndroidSinhalen facebook පිටුවට පිවිසීම සදහා පහත facebook  අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.  VideoShow Pro - Video Editor v4.2.5 APK ( ඇන්ඩ්‍රොයිඩි විඩියෝ සංස්කරණ යෙදුමි අතර #1 )

  විවිධ අවස්ථාවලදි ඔබගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩි ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනය භාවිතා කරමීන් ඔබ විඩියෝ පටිගත කිරීම් කරනවා, නමුත් ඵසේ පටිගත කරන ලද විඩියෝ කපලා කොටලා, අනවශ්‍ය දර්ශන ඉවත් කරලා, තව විඩියෝ ප්‍රයෝග යොදලා ඵම විඩියෝ පටය ඔබට අවශ්‍ය ආකාරයට දර්ශනීය ලෙස සකස්කර ගත හැකි යෙදුමක් තමයි VideoShow Pro - Video Editor කියලා කියන්නේ. ඵ් වගේම තමයි මෙම යෙදුම ගූගල් ප්ලේ හී ඇති විඩියෝ සංස්කරණ යෙදුමි අතර #1 ස්ථානය හිමීකරගෙන තියෙනවා.

  විශේෂාංග:
  • Intergrated video editor enviroment, What you see, is what you get!
  • The fastest video creator. Simple, without pre-transcoding. 
  • Make video with photos! Mix video and photo together!
  • (New!) Add funny sticker to video. You can even draw a video!
  • You can add text to video. Multiple text can be added on your video, Adjust it with accurate timing, various colors.
  • Add beautiful effects to your videos. We support 10 filter including Beauty, Sepia, Sketch, etc.
  • Add your favorite music. You can also dub to video.
  • Trim video. It’s extremly fast.
  • Share your video to Youtube/Instagram/Facebook.
  නව යාවත්කාලීන සංස්කරණයෙහි වු වෙනස්කමි : 
  (Updated : May 21, 2015)

  • You can add multiple stickers, Subtitles or Graffiti at the same time
  • Fix some bugs
  සහය දක්වනුලබන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ : 4.0+


  VideoShow Pro - Video Editor v4.2.5 APK  (29MB) යෙදුම පහතින් බාගතකරගන්න.
   APK

  බාගත කිරිමට උපදෙස්.
  1.  ඉහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න මත ක්ලික් කරන්න.
  2.  ඉන් පසුව වෙළඳ දැන්වීමක් දර්ශණය වන අතර තත්පර 5ක් රැදි සිටින්න.
  3.  ඉන්පසු පිටුවේ දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම මත ක්ලික් කරන්න
  මෙි සමිබන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු ඇත්නමි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුවට පැමීණ ඵහි Massages මගින් අපට ලබා දෙන්න. AndroidSinhalen facebook පිටුවට පිවිසීම සදහා පහත facebook  අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.

      
   twitter  C Locker Pro v7.2.1.2 APK (ඔබ ඉතාමත් කාර්ය්‍යබහුල අයෙකු නමි)

  C Locker Pro com.ccs.lockscreen_pro
  ඔබ ඉතාමත් කාර්ය්‍යබහුල අයෙකු නමි, ඔබගේ දුරකථනය භාවිතා කිරිමෙිදි ඵහි ඇති විවිධ සේවාවන් ඉතාමත් ඉක්මනින් හා පහසුවෙන් ලබා ගැනීමට හැකිනමි ඵය ඉතා වැදගත්. ඉතින් අන්න ඵ් වගේ අයෙකුට තමන්ගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩි දුරකථනය ඉක්මන් භාවිතයක් සඳහා පහසුවෙන්ම සකස්කරගත හැකි අපුරැ යෙදුමක් තමයි C Locker Pro කියලා කියන්නේ්‍.

  Pro සංස්කරණයෙහි ඇති පහසුකම්:
  • 1. Things you can see from the Lock Screen:
  • All app Widgets or 8 types of default widgets
  • Notifications from facebook, gooble+, whatsapp..basically all supported..
  • RSS Feeds (CNN, BBC), Network Provider Name, Battery info..
  • Calendar Events List Reminder..
  • 2.Things you can customize on the Lock Screen
  • ---Adding Multiple app Widgets for 3 Profiles: default, music, location
  • ---Volume Rocker Control, long press to play/skip (next/prev) music.
  • ---Locker screen sliding gesture actions with 4 directions (Up, Down, Left, Right) X 2 fingers
  • ---Double/Triple Tap to turn off screen and other shortcut actions
  • ---More than 30 custom shortcuts your can set to launch apps, direct call, direct sms
  • ---RSS update interval and other settings
  • ---Security PIN for shortcuts and unlock
  පහසුකම්:
  • Things you can see from the Lock Screen:
  • Profiles: default, music, location
  • types of default widgets: Time, Weather, Date, Day, Next Alar
  • App Widget
  • Missed calls, New SMS, Gmail notices
  • Notifications rom facebook, google+, whatsapp..basically all supported..(Maximum 2 notification apps can be selected for [Free Version])
  2. Things you can customize on the Lock Screen
  • Preset your own location profile
  • Security PIN for shortcuts and unlock (one PIN can be set for Free version)
  • Adding one app Widget
  • Block statusbar, hide statusbar clock and icons, disable statusbar alerts, hide navigation bar (Root access required)
  • Full Screen (hide the status bar...)
  • Lock screen Wallpaper/Live Wallpaper
  • To show/hide missed calls contact, new sms contents
  • Own custom icon selection
  • Screen timeout
  • Unlock sound, screen off sound
  • Disabling Default Home Button function, Long press Home Button to launch recent apps
  • Weather update interval and other settings
  • And many other customizations
  යාවත්කාලීන සංස්කරණයේ වු වෙනස්කම් : (Updated : May 20, 2015)
  • Improved: Auto Security Selfie picture quality in low lightFixed: Bugs and Improved performance
  • Added: Pattern Unlock
  • Added: Security Selfie
  • Added: Email Security Selfie [Gmail Permissions required]
  • Added: Forget PIN by Google Account Verification [MANAGE_ACCOUNTS Permissions required]
  සහය දක්වනු ලබන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ : 2.1+

  C Locker Pro v7.2.1.2 APK (4.4MB) ගොනුව පහතින් භාගත කරගන්න.
   APK
  බාගත කිරිමට උපදෙස්.
  1.  ඉහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න මත ක්ලික් කරන්න.
  2.  ඉන් පසුව වෙළඳ දැන්වීමක් දර්ශණය වන අතර තත්පර 5ක් රැදි සිටින්න.
  3.  ඉන්පසු පිටුවේ දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම මත ක්ලික් කරන්න  මෙි සමිබන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු ඇත්නමි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුවට පැමීණ ඵහි Massages මගින් අපට ලබා දෙන්න. AndroidSinhalen facebook පිටුවට පිවිසීම සදහා පහත facebook  අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.
   twitter
    
  KMPlayer Pro v1.0.2 APK (වැඩි පසුකමි ප්‍රමාණයක් අඩංගු දැන්වීමි නොමැති සංස්කරණය!)

  (2014 වර්ෂයේ Google Play හී හොදම ඇප්ස් අතර 30වන තැන )
  KMPlayer Pro com.kmplayerpro
  KMPlayerය පිලිබඳව ඔබට හසුන්වාදීමක් කිරිමට අවහ්‍ය නැහැ මොකද පරිගණක භාවිතා කරන බොහෝ දෙනෙක් විඩියෝ නැරඹිම සඳහා යොදගන්නේ KMPlayer නිසා. නමුත් ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සිංහලෙන් වෙතින් අද ඔබට ලබාදෙන්න යන්නේ, මෙහි ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණයෙහි වැඩි පහසුකමි ප්‍රමාණයකින් හා දැන්වීමි නොමැති Pro සංස්කරණයයි. 

  තවද මෙය HD විඩියෝ සඳහා සහය දක්වන අතර, භාෂා 30 languages වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් සඳහා සහය දක්වනු ලබන අතර,optimized for subtitles control, video playback speed, favorite playlist, සහ තවත් බොහෝ පහසුකමි ප්‍රමාණයක් අඩංගු වේ.

  විශේෂාංග:
  • Floating Screen: Multi-tasking- continue watching your video while sending a text or browsing the web
  • Subtitle Support: Supports all subtitle formats with total sync control
  • Playback Support: Slow down or Speed up any video. (Reduce speed 0.1~4.0 Increase speed)
  • One Finger Control: Total control at the tip of your finger- Playback, Start/Stop, Skip, Volume, and Brightness
  • Favorite: Organize all your favorite videos in your Favorite folder
  • Cloud Storage: Google Drive supported, play all of your videos stored on Drive quickly and easily
  නව යාවත්කාලීන සංස්කරණයෙහි වු වෙනස්කමි : 
  (Updated : May 20, 2015)
 • App. stop phenomenon fixed
 • Subtitle function supplement
 • Playback order bug fixes
 • Other bug fixes

 • # සහය දක්වනු ලබන ඇන්ඩ්‍රොයිඩි සංස්කරණ : 4.0+

  KMPlayer Pro v1.0.2 APK (15MB) ගොනුව පහතින් බාගතකරගන්න.
   APK
  බාගත කිරිමට උපදෙස්.
  1.  ඉහත ඇති (බාගතකරගන්න) යන්න මත ක්ලික් කරන්න.
  2.  ඉන් පසුව වෙළඳ දැන්වීමක් දර්ශණය වන අතර තත්පර 5ක් රැදි සිටින්න.
  3.  ඉන්පසු පිටුවේ දකුණු පස ඉහල ඇති Skip ad යන කහපැහැති බොත්තම මත ක්ලික් කරන්න  මෙි සමිබන්ධයෙන් ඔබට ගැටළු ඇත්නමි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන් අපගේ facebook පිටුවට පැමීණ ඵහි Massages මගින් අපට ලබා දෙන්න. AndroidSinhalen facebook පිටුවට පිවිසීම සදහා පහත facebook  අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න.

      
   twitter